Scania-juhlakiertue

Vuoden 2019 alussa aloittaa toimintansa valtion liikenteenohjauskonserni Traffic Management Finland Group, jonka muodostavat emoyhtiö Traffic Management Finland Oy (TMF) sekä sen liikennemuotokohtaiset tytäryhtiöt.

Traffic Management Finland on valtion kokonaan omistama erityistehtäväkonserni, joka toimii liikenne- ja viestintäministeriön omistajaohjauksessa.

Konsernin tehtävänä on tarjota edistyksellisiä liikenteenohjaus- ja hallintapalveluita sekä varmistaa liikenteen turvallisuus ja sujuvuus vastuullisesti kaikissa liikennemuodoissa. Se vastaa myös ohjauspalveluihin liittyvän tiedon keruusta, hallinnasta ja hyödyntämisestä.

Tytäryhtiöt ja niiden vastuualueet:

Finrail Oy vastaa rautatieliikenteen ohjauksesta ja hallinnasta
Intelligent Traffic Management Finland Oy (ITM Finland) vastaa tieliikenteen ohjauksesta ja hallinnasta
Vessel Traffic Services Finland (VTS Finland) vastaa meriliikenteen ohjauksesta ja hallinnasta
Air Navigation Services Finland (ANS Finland) vastaa lennonvarmistuksesta
Konsernissa tulee työskentelemään koko Suomessa yhteensä reilut 1000 henkilöä.

Muutos ei vaikuta yhteistyöhön tai tarjottaviin palveluihin. Toiminta, yhteistyö ja palvelut jatkuvat keskeytyksettä ja niitä kehitetään edelleen.

Traffic Management Finland Oyn ja tytäryhtiöiden yhteystiedot 1.1.2019 alkaen

Käynti- ja postiosoitteet
Pääkonttorit: Konserni, VTS Finland, ITM Finland ja Finrail: Palkkatilanportti 1, 00240 Helsinki
ANS Finland: Lentäjäntie 1, B-rappu, 01530 Vantaa, Postiosoite: PL 157, 01531 Vantaa

Puhelinvaihde
029 450 7000
ANS Finland: 020 4284 000

Verkkosivut
www.tmfg.fi