MAN - Vaihtoautot

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on julkaissut uuden silta- ja rumpurakenteiden aukkomitoitus -oppaan. ELY-keskuksen mukaan oppaan avulla pyritään yhtenäiseen käytäntöön silta- ja rumpuaukkojen mitoituksessa. Samalla korostetaan hyvän suunnittelun merkitystä siltojen ja rumpujen rakentamisessa.

Suomen ympäristökeskus on julkaissut oppaan alun perin vuonna 2007 nimellä "Silta- ja rumpulausunnot – Luonnos oppaaksi". Maa- ja metsätalousministeriön asettama valtakunnallinen peruskuivatus- ja ojitustoimitustehtävien toimintamalliryhmä on nyt päivittänyt oppaan ottaen huomioon vuonna 2012 voimaan tulleen vesilainsäädännön uudistuksen (587/2011) sekä aluehallinnossa ja ympäristöhallinnossa tapahtuneet rakenteelliset muutokset.

Opas löytyy kansalliskirjaston ylläpitämästä Doria-julkaisuarkistosta.