TIP-Trailer services

UPM Biopolttoaineille on myönnetty aiempaa laajempi ISCC PLUS (International Sustainability and Carbon Certification) kestävyyssertifikaatti. UPM kertoo sertifikaatin kattavan kaikki Lappeenrannan biojalostamolta saatavat tuote- ja tähdevirrat.

Aiemmin hankitut biopolttoaineiden kestävyyssertifikaatit mahdollistavat UPM:n mukaan uusiutuvien polttoaineiden käytön liikenteessä. Uusi ISCC PLUS sertifiointi puolestaan mahdollistaa puupohjaisten polttoaineiden käytön sertifioituna raaka-aineena erimerkiksi biomuovien tuotannossa.

UPM Lappeenrannan biojalostamolla tuotetaan uusiutuvaa dieseliä ja naftaa. Päätuote on puupohjainen uusiutuva UPM BioVerno diesel. Lisäksi prosessissa tuotetaan jonkin verran uusiutuvaa naftaa, jota voidaan käyttää bensiinin biokomponenttina. Laitoksen tuotantokapasiteetti on 120 miljoonaa litraa uusiutuvaa dieseliä vuodessa.

Uusiutuvien polttoaineiden lisäksi Lappeenrannan biojalostamolla tuotetaan uusiutuvaa tärpättiä, pikeä ja natriumbisulfiittia, jotka syntyvät biopolttoainetuotannon tähteinä.