MAN - Vaihtoautot

Merkittävimmät maat liikevaihdon mukaan

Tilastokeskuksen tietojen mukaan Suomessa sijaitsevien ulkomaisten yritysten yhteenlaskettu liikevaihto oli 86 miljardia euroa vuonna 2015. Edellisvuoteen verrattuna liikevaihto ei juuri muuttunut. Eniten liikevaihtoa oli ruotsalaisilla, yhdysvaltalaisilla, saksalaisilla ja britannialaisilla yrityksillä. Toimialoista puolestaan eniten liikevaihtoa tuotti teollisuus, josta 29 prosenttia yhdysvaltalaisissa yrityksissä. Ulkomaisten yritysten lukumäärä Suomessa oli 4 427 kappaletta.

Ulkomaiset yritykset kattavat lähes 23 prosenttia Suomessa toimivien yritysten liikevaihdosta. Osuus ei ole juuri muuttunut verrattuna edelliseen vuoteen. 

Yhtiön kansallisuus tilastoidaan perimmäistä määräysvaltaa käyttävän tahon mukaan. Useimmiten tämä on ulkomailla sijaitseva yritys, joka omistaa yhtiöstä yli 50 prosenttia suoraan tai välillisesti. Suomessa sijaitsevia tytäryhtiöitä omistavat selvästi eniten ruotsalaiset yritykset. Ruotsalaiset yritykset myös työllistävät ulkomaisista yhtiöistä eniten, 73 660 henkilöä. Myös liikevaihdolla mitattuna ruotsalaiset yhtiöt ovat merkittävimpiä, 17 miljardilla eurolla.