TIP-Trailer services

Porin Söörmarkun kiertoliittymässä testataan Ecolan Oy:n valmistaman Tuhkarakeen teknisiä ominaisuuksia. Tavoitteena on edistää
voimalaitostuhkien hyödyntämistä sekä vähentää neitseellisten materiaalien käyttöä infrarakentamisessa. Koerakenteen valmistelu on
toteutettu osana Circwaste-hanketta, ja Peittoon aluetta on hyödynnetty materiaalien välivarastointiin.

Noin 100 metriä pitkä osuus kiertotiestä rakennettiin tuhkarakeella syyskuussa 2018 ja otettiin käyttöön lokakuussa. Rakenne on
instrumentoitu, ja seuraaminen ja mittaaminen jatkuvat kesään 2019 saakka, jolloin kiertotie puretaan. Koerakenteella voidaan tutkia mm. deformaatiota ja dynaamisen kuormituksen aiheuttamia vauroita materiaalissa.

(SA)