MAN - Vaihtoautot

Tilannekatsauksessa tarkastellaan kaupallisen lentokuljetuksen turvallisuutta mm. onnettomuuksien, niissä kuolleiden lukumäärän ja vakavien vaaratilanteiden näkökulmasta. Tietoja päivitetään neljä kertaa vuodessa. Tiedon tuottamisesta vastaa Liikenne- ja viestintävirasto Traficom.

Yleiskatsaus 2023

Vuosi 2023 sujui suomalaisessa kaupallisessa ilmakuljetuksessa jälleen kokonaisuutena turvallisesti. Onnettomuuksia ei tapahtunut. Vakavia vaaratilanteiden määrä kasvoi edellisvuosiin verrattuna. Monessa tapauksessa kyseessä oli jälleen läheltä piti-tilanne dronen kanssa.

Suomalaisen kaupallisen ilmakuljetuksen liikennemäärä jatkoi kasvuaan edellisvuoteen verrattuna. Koronapandemiaa edeltävään vuoteen 2019 verrattuna lukemat olivat kuitenkin edelleen n. 15% matalammat. Kaiken kaupallisen ilmakuljetuksen (suomalainen ja ulkomainen) määrä suomalaisilla lentoasemilla kasvoi myös hieman edellisvuodesta, mutta vuoteen 2019 verrattuna oli n. 29% pienempi.

Vuonna 2022 Ukrainan sodan johdosta tapahtui merkittäviä muutoksia lentoreitteihin Venäjän ilmatilan sulkeutuessa eurooppalaisilta operaattoreilta. Tilanne jatkui samanlaisena myös vuonna 2023. Ilma-alusten satelliittinavigointijärjestelmien häiriöitä havaittiin edelleen erityisesti konfliktialueiden läheisyydessä. Euroopan lentoturvallisuusvirasto EASAn aiheesta julkaisemaa tiedotusta (Ulkoinen linkki)päivitettiin vuoden aikana pariin otteeseen. Häiriöt eivät lentoturvallisuuden kannalta aiheuttaneet merkittäviä vaikutuksia.

Alkuvuonna 2023 kaikista koronapandemiaan liittyneistä rajoituksista sekä esimerkiksi lentoasemien jätevesistä tehdystä koronavirusseurannoista luovuttiin.

Maailmanlaajuisesti tarkasteltuna vuonna 2023 kaupallisessa ilmakuljetuksessa (ilma-aluksilla, joilla saa kuljettaa 14 matkustajaa tai enemmän) tapahtui 4 kuolemaan johtanutta onnettomuutta. Onnettomuuksissa kuoli 93 henkeä. Lukemat olivat selvästi alle 5 vuoden keskiarvon ja vuosi olikin yksi turvallisimmista.
Vuoden vakavin onnettomuus tapahtui tammikuussa, kun Yeti Airilinesin ATR 72-tyyppisen ilma-aluksen hallinta menetettiin lähestymisen aikana Nepalissa ja se törmäsi maahan, 72 henkilöä kuoli. Lähde: Aviation Safety Network (Ulkoinen linkki)

Onnettomuudet 2023

Vuonna 2023 suomalaisessa kaupallisessa ilmakuljetuksessa ei tapahtunut onnettomuuksia.

Myöskään Suomessa tapahtuneessa ulkomaisessa kaupallisessa ilmakuljetuksessa ei tapahtunut onnettomuuksia vuonna 2023. Onnettomuustutkintakeskus julkaisi vuoden aikana helmikuussa 2023 tutkintaselostuksen (Ulkoinen linkki)helmikuussa 2022 Ahvenanmaalla ulkomaiselle lääkärihelikopterille tapahtuneesta onnettomuudesta. Kyseisessä tapauksessa kopteri lähti liukumaan jäisellä piha-alueella ja osui venevajaan. Kopteri kärsi huomattavia vahinkoja ja 1 miehistön jäsen loukkaantui lievästi. Tutkinnan lopputuloksena mm. suositeltiin liukuesteiden asentamista jalaksilla varustettuihin helikoptereihin.

Onnettomuudet suomalaisessa kaupallisessa ilmakuljetuksessa ovat yleisesti ottaen erittäin harvinaisia. Edellisen kerran tapahtui onnettomuus vuonna 2020, kun matkustamohenkilökunnan jäsen putosi ilma-aluksen avoimesta ovesta ja loukkaantui. Tästä OTKES teki tutkinnan L2020-01. Tätä ennen aikataulunmukaisessa suomalaisessa reittiliikenteessä tapahtui onnettomuus vuonna 2005 (Copterline), ja muussa kaupallisessa ilmakuljetuksessa (yleisölennätys) lokakuussa 2016.

Tapauksia suhteutetaan mm. ilma-alusten omistajilta kerättävien lentotuntitietojen perusteella. Vuoden 2023 lentotuntitilastot kerätään kevään 2024 aikana. Alustavan arvion mukaan kaupallisen ilmakuljetuksen lentotunnit kasvoivat n. 10% vuoteen 2022 verrattuna, jolloin lentotunteja olisi n. 270 000. Tähän arvioon perustuva vuosien 2013-2023 laskennallinen keskiarvo oli 0,2 onnettomuutta per 100 000 lentotuntia.

 

Ei onnettomuuksia

Vakavat vaaratilanteet 2023
Vuonna 2023 suomalaisessa kaupallisessa ilmakuljetuksessa tapahtui 7 vakavaa vaaratilannetta. Määrä oli hieman vuosien 2013-2022 keskiarvon (5,9) yläpuolella.

Kolmessa tapauksessa oli kyse ilmassa tapahtuneesta läheltä piti-tilanteesta dronen kanssa. Viime vuosina yleisin vakavan vaaratilanteen aiheuttaja onkin ollut väärässä paikassa liian korkealla lennätetty drone. Viime vuonna kaikki tällaiset tilanteet tapahtuivat ulkomailla, suomalaisten reittikoneiden ja paikallisten dronejen välillä. Ulkomailla dronejen aiheuttamien läheltä piti-tilanteiden määrä on selvästi kasvanut parina viime vuonna. Suomessa sen sijaan tilanne on kehittynyt parempaan suuntaan vuodesta 2018.

Kaksi vakavaa vaaratilannetta tapahtui talviolosuhteissa lääkärihelikopteritoiminnassa. Toisessa kopteri joutui tekemään väistöliikkeen välttääkseen osumisen mastoon ja toisessa maassa ollut kopteri lähti liukumaan jäisellä tiellä ja sen lavat osuivat puiden oksiin.

Loput kaksi tapahtuivat elokuussa Helsinki-Vantaalla. Toisessa liikennelentokone osui lintuihin lentoonlähdössä ja joutui palaamaan takaisin lentoasemalle. Toisessa tapauksessa lapsimatkustaja oli nousemassa koneeseen mutta lähti juoksemaan pudonneen hattunsa perään ja lähes osui viereiselle seisontapaikalle juuri saapuneen koneen pyörivään potkuriin. Maahuolintayhtiön työntekijä havaitsi vaaratilanteen ja sai estettyä vakavammat seuraukset.

Vuoden 2023 lentotuntitiedot kerätään kevään 2024 aikana. Alustavan arvion mukaan kaupallisen ilmakuljetuksen lentotunnit kasvoivat n. 10% vuoteen 2022 verrattuna, jolloin lentotunteja olisi n. 270 000. Tämän arvion perusteella vakavia vaaratilanteita olisi tapahtunut n. 2,7 per 100 000 lentotuntia. Vuosien 2013-2022 keskiarvo oli n. 2,5 vakavaa vaaratilannetta, joten alustavien tietojen perusteella viime vuosi sujui likimain aiempien vuosien tasolla.

Listaus vakavista vaaratilanteista 2023

1. Helmikuu 2023: Lääkärihelikopteri joutui tekemään väistöliikkeen maston väistämiseksi.
2. Helmikuu 2023: Lääkärihelikopteri lähti liukumaan laskupaikkana olleella tiellä ja lavat osuivat puiden oksistoon.
3. Huhtikuu 2023: Läheltä piti-tilanne liikennelentokoneen ja ulkomaisen dronen välillä.
4. Heinäkuu 2023: Läheltä piti-tilanne liikennelentokoneen ja dronen välillä ulkomailla.
5. Elokuu 2023: Matkustajien ollessa kävelemässä seisontapaikalla olleeseen liikennelentokoneeseen, tuuli tempaisi lapsimatkustajan hatun päästä ja heitti sen lähelle viereiselle seisontapaikalle rullaavaa konetta. Lapsi lähti juoksemaan lakin perään huomaamatta tai ymmärtämättä rullaavan koneen pyörivien potkurien aiheuttamaa vaaraa. Maahuolintayhtiön työntekijä havaitsi vaaratilanteen ja sai lapsen kiinni ennen vakavampia seurauksia.
6. Elokuu 2023: Useita lintuja osui liikennelentokoneeseen ja sen moottoreihin lentoonlähdössä. Lentäjät vähensivät toisen moottorin tehoja ja suorittivat onnistuneen laskeutumisen takaisin lentoasemalle.
7. Syyskuu 2023: Läheltä piti-tilanne liikennelentokoneen ja dronen välillä ulkomailla.