Renault Diamond Tour

DHL Global Forwarding ilmoittaa, että 1.11.2021 alkaen Tobias Schmidt aloitti DHL Global Forwarding Europen toimitusjohtajana. Hän on eurooppalaista organisaatiota menestyksekkäästi vuodesta 2016 johtaneen Thomas Georgen seuraaja. Schmidt raportoi DHL Global Forwardingin Freightin toimitusjohtajalle Tim Scharwathille ja jatkaa Saksan ja Sveitsin organisaation johtamista kaksoistehtävissä. Thomas George keskittyy globaaleihin tehtäviinsä Chief Commercial Officerina, joksi hänet nimitettiin aiemmin tänä vuonna, ja raportoi niin ikään Tim Scharwathille Global Forwarding Boardin jäsenenä.