MAN - Vaihtoautot

Vienti kasvoi selvästi Varsinais-Suomessa ja Keski-Pohjanmaalla viime vuonna.

Vuonna 2014 Suomen tavaraviennin arvo oli Tullin ulkomaankauppatilastojen mukaan lähes 56 miljardia euroa ja tavaratuonnin arvo 57,8 miljardia euroa. Viennin arvo säilyi edellisvuoden tasolla, mutta tuonnin arvo laski prosentin.

Maakunnittain tarkasteltuna viennin arvo nousi viime vuonna sekä prosentuaalisesti että arvossa mitattuna eniten Varsinais-Suomessa. Nousua kertyi kolmannes, eli 939 miljoonaa euroa.

Vienti väheni prosenttimääräisesti eniten Ahvenanmaalla, 27 prosenttia. Tilastoa tarkasteltaessa on syytä huomioida, että Ahvenanmaan vienti on arvoltaan maakunnista pienin.

Suomen vientiteollisuus on erityisesti keskittynyt Uudenmaan, Pirkanmaan, ja Kymenlaakson maakuntiin, joiden yhteenlaskettu viennin arvo on hiukan yli puolet Suomen kokonaisviennistä

Uudenmaan osuus yritysten tavaratuonnin arvosta oli 64 prosenttia vuonna 2014. Maakunnan yritysten tuonnin arvo laski neljä prosenttia verrattuna edellisvuoteen, ja osuus kokonaistuonnista noin kaksi prosenttiyksikköä.

Katso taulukko viennin ja tuonnin arvosta maakunnittain.