Scania Super – Koeajokiertue

Lähitaksin teettämän taksiturvallisuustutkimuksen mukaan turvallisuuden koetaan heikentyneen taksiasiakkaiden mielestä viime vuosien aikana Uudellamaalla. Turvattomuutta ovat kokeneet yhä useammat asiakkaat. Eniten turvattomuutta on koettu liikenneturvallisuuden (esim. ajotapa) ja taloudellisen turvallisuuden (hinnoitteluun ei voi luottaa) osalta. Turvattomuutta kokeneista yli kolmannes on kokenut myös fyysistä ja psyykkistä turvattomuutta: naiset fyysistä 14 % ja psyykkistä turvattomuutta 16 % miehiä enemmän.

Tärkeimpinä turvallisuuden tunteeseen vaikuttavina tekijöinä pidetään kuljettajan ammattitaitoa, taksiyrityksen mainetta ja alkuperää, luotettavaa mobiilisovellusta sekä taksiyhtiön omaa laadunvalvontaa. Toisaalta taksimatkustaminen koetaan yhä verrattain turvalliseksi.

Taksin valinnassa turvallisuus koettiin erittäin tärkeäksi tekijäksi. Turvallisuutta parantavina asioina pidettiin eniten kuljettajan koulutusta ja lupia, matkan hintatietoa etukäteen, taksiyhtiön brändin selkeää tunnistamista (esim. teippaukset, kyltit) sekä tietoa auton saapumisajasta etukäteen. Tutkimus osoitti myös, että mobiilisovelluksen merkitys taksipalvelukokonaisuudessa kasvaa edelleen: vastaajista yli puolet oli tilannut taksin sovelluksella. Reilu kolmannes oli tilannut taksin puhelimitse soittamalla.

- Ennen taksiuudistusta 1.7.2018 taksialan tutkimusten suurimmat haasteet liittyivät yleensä matkustajien mielestä taksin saatavuuteen ruuhkahuippuina, kuten pikkujoulujen ja uudenvuodenvaihteen aikaan, sekä taksien hintatasoon. Turvallisuutta ei koettu yleisesti ongelmaksi, vaan päinvastoin; suomalaista taksia pidettiin maailman turvallisimpana. Toivottavasti tämä Uuttamaata koskeva tutkimus johtaa osaltaan toimenpiteisiin erityisesti lainsäädännön ja viranomaisvalvonnan osalta sekä avaa päätöksentekijöiden silmiä, toteaa Lähitaksin vt. toimitusjohtaja Pasi Rokosa.  

Lähitaksi ehdottaa lähitaksilaisten kuljettajien, yrittäjien ja työntekijöiden 11.7. alulle laittaman kansalaisaloitteen mukaisesti viranomaisvalvonnan uskottavaa tehostamista sekä Taksitarkastajayksikön perustamista Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin yhteyteen. Taksitarkastajille tulee varmistaa laajat toimivaltuudet antaa huomautuksia ja sakkorangaistuksia sekä tarvittaessa lopettaa taksiyrityksen/taksiyrittäjän/taksinkuljettajan liikennöinti ja toiminta, jos tilanne laiminlyöntien takia niin vaatii.