Renault Diamond Tour

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on antanut määräyksen henkilöliikenteen liikkumispalveluiden kysyntä- ja tarjontatietojen ja taksipalveluiden hintatietojen ilmoittamisesta Traficomille. Taksipalveluiden osalta täsmällisemmin määritellyt ja nykyistä laajemmat tiedonsaantioikeudet parantavat viranomaisten mahdollisuuksia selvittää saatavuustilannetta eri puolilla Suomea ja muodostaa luotettava kuva taksipalvelujen hinnoista ja saatavuudesta.

Tutustu määräykseen