Scania V8 – Uusi kuningas!

Suomi on ratifioinut Kansainvälisen merenkulkujärjestön (IMO) vuonna 2004 hyväksymän laivojen painolastivesien käsittelyä koskevan kansainvälisen yleissopimuksen. Liittymisasiakirja toimitettiin IMOn pääsihteerille Kitack Limille 8. syyskuuta.

Yleissopimuksen tarkoituksena on ehkäistä haitallisten vieraslajien leviäminen merialueilta toisille. Itämeren maista Ruotsi, Tanska, Saksa ja Venäjä ovat jo ratifioineet yleissopimuksen ja muissa Itämeren maissa lainvalmistelu on vireillä.Yleissopimus tulee kansainvälisesti voimaan 12 kuukauden kuluttua siitä, kun 30 valtiota ja 35 prosenttia maailman tonnistosta on sopimuksen piirissä. Arvioidaan, että yleissopimus voisi tulla voimaan syksyllä 2017.

Yleissopimus sisältää määräyksiä muun muassa painolastivesien käsittelystä, mahdollisista poikkeuksista ja vapautuksista sekä valvonnasta .Voimaantulo tarkoittaa sitä, että ulkomaanliikenteessä kulkeviin laivoihin tulee lähtökohtaisesti asentaa painolastivesien käsittelylaitteistot.