Väylävirasto on selvittänyt Suomen moottoritieverkon soveltuvuutta korkean automaatiotason automaattiajoon ja laatinut viitekehyksen moottoriteiden palvelutasoluokittelusta automaattiajoneuvoille. Korkean tason automaatiossa ajoneuvo kykenee suoriutumaan kaikista ajotapahtumista pääosin tai kokonaan ilman kuljettajan apua suunnitellun toimintaympäristön puitteissa.

Automaatiokehitykseen varautuminen edellyttää muun muassa sääntelyn, digitaalisen ja fyysisen infrastruktuurin sekä tiedon hyödyntämisen kehittämistä. Väylävirasto tutki juuri päättyneessä AUTOMOTO-projektissa Vt 3 Helsinki-Tampere -välillä 160 km mittaista tieosuutta. Tutkimuksessa selvitettiin fyysisen tieympäristön, viestintäverkkojen, paikannuksen ja tietopalveluiden tukea sekä sää- ja keliolosuhteiden vaikutusta automaattiseen ajoon. Valtatie 3 valittiin koealueeksi, sillä se edustaa tyypillistä Suomen moottoritieverkon tiejaksoa. 

”Projektin aikana ei tunnistettu merkittäviä puutteita, jotka edellyttäisivät välittömiä toimenpiteitä, jotta automaattiajaminen olisi mahdollista. Moottoriteiden suunnitteluperusteet ovat kunnossa ja digitaalisen tieympäristön tarjoama tuki paikannuksen, viestintäverkkojen ja tietojen osalta on pääosin riittävää”, kertoo kehittämispäällikkö Jari Myllärinen Väylävirastosta.

Paikannukseen, viestintäverkkoihin ja ajoratojen kuntoon sekä niiden ominaisuuksiin liittyen suoritettiin myös maastomittauksia, jotka tuottivat arvokasta tietoa ja ajantasaista tilannekuvaa Vt 3:n varrelta.