MAN - Vaihtoautot

Suomalaisyritys Liquid Sun on ottamassa merkittävää harppausta synteettisten hiilivetyjen tuotannossa. Yritys povaa kykenevänsä pian tuottamaan teknologiallaan synteettisiä hiilivetyjä kilpailukykyiseen hintaan fossiilisiin hiilivetyihin verrattuna. Tuotantoprosessia aletaan testata Tampereella suuremman mittakaavan prototyypillä eurooppalaisen kumppaniyrityksen kanssa ensi vuoden alkupuolella.

Tampereen yliopistossa sekä Stanfordin yliopistossa alkunsa saaneen Liquid Sunin teknologia tarjoaa ratkaisua useiden toimialojen vihreään siirtymään. Liikenteen ja polttoaineiden lisäksi yrityksen teknologialla tuotettuja synteettisiä hiilivetyjä voidaan hyödyntää muun muassa lääke- ja rakennusteollisuuteen, lämmitykseen sekä kemianteollisuuteen.

Liquid Sunin teknologia perustuu hiilen kierrättämiseen. Ilmasta tai teollisuuden päästöistä kerätty hiilidioksidi syötetään Liquid Sunin reaktoriin, jossa se sähkön ja veden avulla muutetaan synteettiseksi hiilivedyksi elektrokemiallisessa reaktiossa. Lopputuotteena syntyvä hiilivety on täysin fossiilivapaata, ja reaktiota ohjaamalla voidaan valita, mitä hiilivetyä halutaan lopputuotteeksi. Lopputuotteena syntyy esimerkiksi eteeniä, jota käytetään kasvituotannossa, tai hiilimonoksidia, jota voidaan hyödyntää lentokoneissa käytettävien, fossiilivapaiden SAF-polttoaineiden raaka-aineena.

“Jos vihreä energia ja fossiilinen energia olisivat tuotantokustannusten, markkinahinnan ja energiatehokkuuden suhteen samalla tasolla, koko planeetta olisi yksimielisesti siirtymässä nollapäästöihin. Ratkaistava ongelma on hinnaltaan kilpailukykyisten e-polttoaineiden puute lyhyellä aikavälillä ja riittävän suuressa mittakaavassa. Tähän ongelmaan olemme tuomassa skaalautuvaa ratkaisua”, kertoo Liquid Sunin innovaatiojohtaja, TkT Pasi Keinänen

Liquid Sunin teknologiassa tuotantoon valjastetaan kerätyn hiilidioksidin lisäksi uusiutuvaa energiaa, esimerkiksi aurinko- tai tuulienergiaa ja vettä. Teknologia mahdollistaa hiilidioksidipäästöjen uudelleenkoodaamisen erilaisiksi hiilivedyiksi – esimerkiksi polttoaineeksi tai kemianteollisuuden raaka-aineeksi. Sitä voidaan soveltaa isojen keskitettyjen laitosten tarpeisiin, mutta myös hajautettuun tuotantoon.

“Teknologiamme on skaalautuva ja laskelmiemme mukaan olemme hintakilpailukykyisiä fossiilisten vaihtoehtojen kanssa jo nopealla aikataululla ja alhaisilla investointikuluilla”, kertoo Keinänen.

Vetytalous on keskeinen aihe tämänhetkisessä vihreän siirtymän keskustelussa. Vetyyn liittyy kuitenkin merkittäviä haasteita muun muassa varastoinnin ja käsittelyn osalta. Vuoto- ja räjähdysherkkänä vety vaatii kalliitakin erityistoimenpiteitä. Liquid Sunin kehittämä teknologia ratkaisee myös useita vetytaloyteen liittyviä ongelmia tai hidasteita – muun muassa mahdollistamalla suoraan nestemäisten polttoaineiden, kuten helpommin käsiteltävän metanolin tuottamisen.

”Synteettisten hiilivetyjen ehdoton kilpailuetu on se, että niille on olemassa valmis infrastruktuuri ja niiden tuottaminen vähentää hiilidioksidin määrää ilmassa”, Keinänen lisää. 

Teknologia mahdollistaa puhtaiden synteettisten hiilivetyjen valmistamisen moniin eri tarkoituksiin hiilineutraalisti  ja lopputuotteista riippuen jopa hiilinegatiivisesti. 

Viime aikoina vahvasti esillä ollut fossiilivapaa lentokonepolttoaine, eli SAF, on Liquid Sunin yksi potentiaalinen kohdemarkkina. Tällä hetkellä SAF:in yleisin valmistustapa pohjautuu biopohjaisiin raaka-aineisiin, kuten ongelmalliseen palmuöljyyn, joka rajallisuutensa takia ei ole kestävä tai lopullinen ratkaisu siirryttäessä kohti vihreää lentopolttoainetta.

“Liquid Sunin ensimmäinen kaupallinen tuote voisi potentiaalisesti olla fossiilittoman hiilimonoksidin tuottaminen raaka-aineeksi lentopolttoaineita varten. SAF-markkinan vuosittainen kasvu tulee usean raportin mukaan olemaan yli 40 prosenttia vuodesta 2023 vuoteen 2032. Meillä on tähän skaalautuva täysin vihreä ratkaisu”, yrityksen toimitusjohtaja Samuel Thesleff sanoo.