MAN - Vaihtoautot

Suomalainen valtion enemmistöomisteinen Cinia on mukana kansainvälisessä konsortiossa, joka suunnittelee arktista merikaapelia, joka yhdistäisi Euroopan, Pohjois-Amerikan ja Aasian tietoliikenneverkot. Cinia on yhdessä kansainvälisten kumppaneidensa kanssa perustanut kehitysyhtiön hankkeen edistämiseksi. Hanke kulkee nimellä ”Far North Fiber” ja se olisi toteutuessaan ensimmäinen arktisen alueen läpi kulkeva kaapelijärjestelmä, joka yhdistää useamman maanosan. Toteutuessaan uuden merikaapelijärjestelmän arvioidaan olevan valmis käyttöön vuoden 2026 lopulla.

EU:n ja Yhdysvaltojen kauppa- ja teknologianeuvosto (Trade and Technology Council, TTC) kokoontui 5.12.2022. Kauppa- ja teknologianeuvoston julkaisemassa yhteisessä julkilausumassa korostetaan tukea merenalaisille tietoliikennekaapelihankkeille ja näiden strategiselle merkitykselle. 

- Pidän TTC:n julkilausumaa Cinian hankkeen, ja Suomen kannalta erinomaisena. Tietoliikenneyhteyksillä tulee olemaan entistä suurempi taloudellinen ja poliittinen merkitys digitalisaation edetessä, sanoo liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka.

- Transatlanttinen yhteistyö on Suomelle ja EU:lle tärkeää, niin kauppa- kuin geopolitiikan kannalta. Cinian hanke yhdistää Eurooppaa, Pohjois-Amerikkaa ja demokraattista Aasiaa esimerkillisellä tavalla tässä maailmanpoliittisesti epävakaassa ajassa, toteaa ministeri Harakka.

Kauppa- ja teknologianeuvoston julkaiseman yhteisen julkilausuman mukaan se haluaa vahvistaa kriittisen tietoliikenneinfrastruktuurin resilienssiä ja näkee merenalaiset tietoliikennekaapelit strategisesti tärkeinä. EU:n ja Yhdysvaltojen väliset keskustelut uusista turvallisista digi-infrastruktuurihankkeista jatkuvat TTC:n puitteissa. Näihin hankkeisiin kuuluvat myös Euroopan, Pohjois-Amerikan ja Aasian yhdistävät datakaapeliyhteydet. TTC:n seuraava kokous järjestetään EU:n isännöimänä vuoden 2023 puolivälissä.

EU:n neuvosto hyväksyi 8.12.2022 suosituksen, jolla pyritään konkreettisin toimin tehostamaan EU:n valmiuksia suojella kriittistä infrastruktuuriaan. Myös neuvoston suosituksissa painotetaan merenalaisten tietoliikennekaapeliyhteyksien tärkeyttä globaaleille ja EU:n sisäisille yhteyksille. Neuvoston suosituksissa nostetaan esiin myös verkko- ja tietoturva-direktiivin (NIS2) merkitys EU:n kyberturvallisuudelle ja digitaalisen infran häiriönsietokyvylle. Liikenne- ja viestintäministeriö vastaa direktiivin täytäntöönpanosta kansallisella tasolla.