MAN - Vaihtoautot

Vuonna 1946 perustettu Paimion seudun ammattiautoilijat ry palkittiin vuoden 2023 SKAL Paikallisyhdistyksenä. Paimio selviytyi tasoltaan erinomaisen kilpailun voittajaksi, koska sen toiminnassa yhdistyvät hienosti oman seudun SKAL-jäsenten sitouttaminen ja palveleminen sekä alueellinen vaikuttamistyö.  

Paimion seudun ammattiautoilijoiden toiminnasta huokuu halu auttaa jäsenyrityksiä eri tavoin sekä rentous ja lähestyttävyys. Yhdistys on onnistunut säilyttämään jäsenmääränsä vahvana haasteellisinakin aikoina. Sen jäsenillä on vahva henkilökohtainen sitoutuminen nuorten houkuttelemiseen toimintaan sekä pitkäjänteiseen jäsenhankintaan.  

- Kilpailun taso oli kova. Paimion seudun kohdalla meihin teki vaikutuksen esimerkiksi tapa, jolla yhdistyksen aktiivit laittavat itsensä henkilökohtaisesti peliin yhdistyksen hyväksi ja pitävät ovia avoimina sekä ilmapiirin rentona. Näin syntyy luonnollista imua liittyä mukaan, kuvaa puheenjohtaja Jani Ylälehto

- Olemme pitäneet periaatteena, että toimintaan voi tulla tutustumaan matalalla kynnyksellä ja ilman, että joutuu heti vastuutehtäviin. Yhdistyksen reissuissa panostamme ammatillisesti kiinnostavaan ohjelmaan. Arvostamme kovasti tätä palkintoa ja sen myötä haluamme myös kiittää upeita jäseniämme, sanoo Paimion seudun ammattiautoilijoiden puheenjohtaja Petri Nurminen

Paimion seudun ammattiautoilijat ry järjestää muun muassa koulutuksia seudun kuljetusyrityksille mahdollisuuksien mukaan veloituksetta. Vuosikokouksia ja matkoja se järjestää myös yhteistyössä sisaryhdistysten kanssa sekä talkoolla, jotta mahdollisimman monella jäsenellä olisi mahdollisuus osallistua. Yhdistyksen matkoilla on huvin ja seurustelun ohella aina myös yritystoimintaa hyödyttävää ohjelmaa. Kokousten kiinnostavuutta on lisätty ulkopuolisten puhujien avulla ja liikaa muodollisuutta välttäen.  

Petri Nurminen kertoo, että Paimion seudun ammattiautoilijoiden kokeneemmat jäsenet ottavat mielellään nuoria kokelaita mukaan ja vaikkapa maksutta reissulle, jotta toimintaan ja porukkaan on helppo tutustua. Aktiivinen yhdistyksen jäsen on muun muassa vaikuttanut siihen, että Marttilan kuntaan saataisiin kaivattu rekkaparkki. 

Paimion yhdistyksen edustajat ottivat vuoden 2023 SKAL Paikallisyhdistys -tunnustuksen vastaan SKAL Forum -risteilyllä lauantaina 28.10.2023. Yhdistystä esitti palkittavaksi SKAL Länsi-Suomi ry. 

Vuoden SKAL Paikallisyhdistys  

Valinta tehdään SKALin alueyhdistysten tekemien esitysten perusteella. Järjestyksessään toisen SKAL Paikallisyhdistyksen valitsi SKALin raati, johon kuuluvat SKAL ry:n puheenjohtaja Jani Ylälehto, järjestöjohtaja Arto Kämppi ja lakimies Hanna-Liisa Hammarén. 

SKALin hallitus on vahvistanut palkitsemisperusteet kokouksessaan 28.10.2022. 

Palkitsemisperusteina ovat:  

1. Jäsenten saama hyöty 

- Yhdistys huomioi toiminnassaan jäsenistönsä tarpeet esimerkiksi pitämällä yhteyttä jäseniin, järjestämällä tilaisuuksia tai tuomalla esiin jäsenten esiintuomia teemoja.  
- Yhdistys on neuvotellut paikallisia jäsenetuja. 

2. Järjestötoiminnan aktiivisuus

- Yhdistys on aktiivinen toimija SKAL-organisaatiossa.  
- Vuosikokouksen/-ien lisäksi se järjestää jäsenistölleen myös muita tapahtumia ja koulutuksia. Sen jäsenet ja luottamushenkilöt osallistuvat alueyhdistyksen tai erikoisjärjestöjen järjestämiin tapahtumiin.  
- SKAL hengen ja yhteenkuuluvaisuuden luominen 

3. Jäsenmäärän kehitys ja omaehtoinen jäsenhankinta 

- Yhdistyksessä osallistutaan jäsenhankintaan esimerkiksi puhumalla SKALista positiivisesti ja mahdollistamalla myös ei jäsenten osallistumisen yhdistyksen tapahtumiin.  
- Yhdistyksessä kannustetaan jäseniä jäsenhankintatyöhön tiedottamalla jäsenhankintakampanjoista ja jäsenhankkijan saamasta hyödystä. 

 4. Vaikuttaminen 

- Yhdistys vaikuttaa aktiivisesti toiminta-alueellaan tehden yhteistyötä kunnan, viranomaisten, muiden järjestöjen ja yritysten kanssa tavoitteenaan kuljetusyritysten toimintaedellytysten parantaminen. 

 5. Viestintä 

- Yhdistys pitää jäsenensä ajan tasalla viestimällä säännöllisesti yhdistyksen toiminnasta. 
- Yhdistys hyödyntää paikallismediaa viestinnässä. 

Vuoden 2023 voittaja: Paimion seudun ammattiautoilijat ry 

Vuoden 2022 voittaja: SKAL Tahko ry  

Palkinto 

Vuoden paikallisyhdistys palkitaan kunniakirjalla, kiertopalkinnolla, yhdellä SKALin ammattipätevyyskoulutuspäivällä ja 1500 (tuhannen) euron rahapalkinnolla yhdistystoiminnan vireyttämiseen ja jäsenhyödyn edistämiseen. 

Myöhemmin Kuljetusyrittäjä-lehdessä kerrotaan palkitusta yhdistyksestä ja siitä, miten valittu yhdistys käyttää rahapalkinnon.  

Lisäksi voidaan antaa myös erityismainintoja ja palkintoja paikallisyhdistyksen erityisen ansioituneesta toiminnasta jollain valintakriteerin osa-alueella. Myös SKALin erikoisjärjestöjen alueellisesta toimintaa voidaan huomioida.