MAN - Vaihtoautot

Talventulon viivästyessä liikennesää vuorottelee lauhasta pakastuvaan ja vesisateesta pikkupakkaseen. Liukkaasta tienpinnasta kärsii kaikkina vuorokaudenaikoina erityisesti raskas liikenne, ja seuraukset ovat pahimmillaan olleet kohtalokkaita. Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry vaatii tienpitoon muutosta: liikenteen turvallisuuden vaarantava liukkaus on kyettävä torjumaan ennalta.

Ammattikuljettajalle normaali talvisää, pakkanen ja lumi eivät ole ongelma turvallisella kuljetuskalustolla. Sen sijaan sulan tienpinnan nopea jäätyminen tai loskaisen tien auraamisen viivyttäminen aiheuttaa sietämättömän tilanteen raskaalle liikenteelle. Jos tienhoitaja ei riittävästi ennakoi kelin muutoksia tai ajoissa ryhdy liukkaudentorjuntaan, tien liukkauden aiheuttamaa vaaraa liikenneturvallisuudelle ei kompensoi kokeneinkaan kuljettaja.

Tilannetta on pahentanut rannikkoseuduilla ja sisämaassa avoinna olevista vesistöistä nouseva kosteus, mikä on aiheuttanut tien jäätymistä. Talvitienhoidon on kyettävä vastaamaan jatkuvasti muuttuviin talviolosuhteisiin, vaikka se tarkoittaisi tienhoidon kustannusten nousua ja tienhoidon luokituksen uudelleenarviointia.

SKAL vaatii Liikennevirastolta välittömiä toimenpiteitä asian korjaamiseksi. Liikenneviraston tulee asettaa lisävaatimuksia liukkauden torjuntaan siten, että kaikkien tienkäyttäjien, mukaan lukien raskas liikenne, turvallisuus voidaan taata.

-Raskas liikenne ei voi odottaa tuntikausia tienposkessa suola-auton käyntiä. Tienhoitokalustoa on laitettava liikkeelle riittävästi ja hyvissä ajoin ennen vaarallisen liukkauden syntymistä, puheenjohtaja Teppo Mikkola sanoo. Uudet toimintatavat on otettava käyttöön välittömästi, jotta vältetään mahdolliset suuronnettomuudet, Mikkola lisää.