MAN - Vaihtoautot

Lain mukaan tavaroiden kuljettaminen tiellä autolla tai traktorilla vaatii pääsääntöisesti liikenneluvan silloin, kun kuljetus tehdään korvausta vastaan ja kuljetukseen käytetyn ajoneuvon suurin sallittu paino ylittää 2 000 kiloa. Liikennelupavelvoite perustuu lakiin, ja Suomessa lupia myöntää ELY-keskus. Voimassa oleva liikennelupa kertoo siitä, että sen haltijalla on oikeus harjoittaa kaupallista tavaraliikennettä. Liikenneluvan haltijalle asetetaan erilaisia velvoitteita ja maksuja, joten kilpailuneutraliteetin nimissä on tärkeää, että lupavaatimus kohdistuu kaikkiin samoilla markkinoilla kilpaileviin yrityksiin. SKAL on tukenut lainsäätäjää lakiuudistuksessa, jonka tavoitteena oli pelisääntöjen yhtenäistäminen ja harmaan talouden kitkeminen toimialalta.

Uuden lain mukaan kuljetuspalveluiden ostajan velvoitteena on varmistaa muun muassa se, että kuljetuksen suorittajalla on tavaraliikennelupa. Asiakas voi tarkistaa liikennelupa-asiat helposti itse ELY-keskuksen ylläpitämästä internetrekisteristä tai olla yhteydessä ELY-keskuksen puhelinpalveluun. SKAL on aiemmin julkaissut ”Kuljetuspalveluiden ostajan vastuu”-oppaan Autoliikenteen Työnantajaliiton kanssa. Uudessa ”Milloin tarvitset liikenneluvan”-oppaassa asiakas saa uutta tietoa liikennelupavelvoitteesta kaikessa laajuudessaan esimerkkien avulla.

Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry pitää tärkeänä sitä, että lainsäätäjä toteuttaa tarmokkaasti hallitusohjelmaan kirjattua harmaan talouden torjuntaa uusilla säännöksillä, jotka koskevat koko kuljetusketjua.