MAN - Vaihtoautot

Jokainen lakko on ikävä asia, niin myös ensi viikolla käynnistyvä poliittinen lakko. Sen on tarkoitus alkaa maanantaina 11.3.2024.

Lakon myötä Suomen vienti ja tuonti häiriintyvät vakavasti. Satamien sulkeminen aiheuttaa teollisuudelle haittoja. Se aiheuttaa myös useille kuljetusyrittäjille tappioita, kun kuljetuskalusto ja kuljettajat seisovat pihassa. Kulut juoksevat, tuloja ei ole.

Tässä ylimääräisessä uutiskirjeessämme kerromme SKALin jäsenille lakon vaikutuksista ja tuomme vastauksia yleisimpiin kysymyksiin. Niitä liittyy muun muassa palkanmaksuvelvollisuuteen ja toiminnan muihin osa-alueisiin.

Merkittäväksi kysymykseksi alallemme nousee se, että polttoaineen jakeluterminaaleja on asetettu tämän poliittisen lakon piiriin. Lakon piirin eivät kuitenkaan kuulu säiliöautonkuljettajan suorittama polttoaineiden lastaus, kuljetus ja purku.

Häiriöitä tällaisessa tilanteessa varmasti syntyy. Olemme selvittäneet lakosta aiheutuvia muutoksia polttoainejakeluun muun muassa polttoaineyhtiöiltä ja huoltovarmuuskeskuksesta.

Pyrkimys estää polttoaineen jakelua lakolla on vakava asia. Tietojemme mukaan polttoaineyhtiöt pyrkivät eri keinoin varmistamaan sitä, että puutteita polttoaineiden saatavuudessa ei syntyisi. Jakeluasemien säiliöihin tullaan ajamaan täydennyksiä avoinna olevilta terminaaleilta.

Huoltovarmuuskeskuksen mukaan häiriöt polttoainejakelussa ovat mahdollisia, jopa todennäköisiä, mutta tämänhetkisen tiedon mukaan vaikutukset jäävät paikallisiksi. Polttoaineet eivät Suomesta lopu, mm. siksi, että yrityksillä on polttoaineiden velvoitevarastoja ja valtiolla lisäksi varmuusvarastoja.

Saamamme tiedon perusteella jakelu toimii toistaiseksi. Mikäli lakkotilanne pitkittyy ja polttoaineen saatavuudessa syntyisi mittavia ongelmia, SKAL edellyttää eri keinoin raskaan liikenteen polttoaineen saannin turvaamista.

Lakot eivät missään tapauksessa saa estää yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisten kuljetusten suorittamista.

Tästä on kysymys

- SAK:n jäsenliitot ovat käynnistämässä kahden viikon mittaista poliittista lakkoa maanantaina 11.3. vastustaakseen hallituksen linjaamia työelämämuutoksia.
- Suunnitellut työtaistelutoimet kohdistuvat vientiin ja tuontiin erityisesti satamissa sekä raiteilla. Lakon käynnistyminen on ehdollista, mutta se näyttää juuri nyt todennäköiseltä. Lakon piirissä olisi suoraan noin 7 000 henkilöä.
- Lakko sulkee satamien tavaraliikenteen, sillä AKT:n ahtaajat ja muita työntekijäryhmiä on siinä mukana.
- Lakko koskee 11.3. klo 6.00-25.3.2024 klo 06.00: Viking Linen rahdinkäsittelytehtäviä Helsingin ja Turun satamissa, Nesteen terminaalipalveluissa Hamina, Kemi, Kokkola ja Tornio, sekä ahtausalan tehtäviä Suomen satamissa liittyen yritysten toimintoihin (linkki).
- Lakon seurauksena maahan saapuvaa ja maasta lähtevää tavaraa kertyy satamiin pois lukien huoltovarmuuden, hengen ja terveyden kannalta välttämättömät kuormat (mm. tuoretuotteet ja eläinrehu).

Mitä tiedämme polttoaineiden saatavuudesta

Teollisuusliiton ilmoittama lakko koskee seuraavia Nesteen terminaaleja ja Nesteen satamia.

- Neste – Kemin terminaali
- Neste – Kokkolan terminaali
- Neste – Naantalin satama
- Neste – Naantalin jakeluterminaali
- Neste – Porvoon satama
- Neste – Porvoon jakeluterminaali

Epäselvää on se, mikä näiden ilmoitettujen lakkojen vaikutus lopulta on polttoaineiden toimittamiseen. Mikäli lakko tavalla tai toisella estäisi polttoaineiden lastaamisen sen kohteena olevissa terminaaleissa, kasvaa riski polttoaineiden saatavuushäiriöille.

Vaikka medioissa on runsaasti spekulointia, perjantain 8.3. tilanteessa SKALin arvion mukaan polttoaineen saatavuudessa ei pitäisi olla tiedossa äkillisiä tai laajamittaisia häiriöitä 11.3. alkavalla viikolla.

On kuitenkin korostettava, että tilanteeseen liittyy paljon epävarmuutta. Liikkeellä on myös paljon väärää tietoa. Polttoaineiden toimittaminen huoltoasemille ei yleisesti ole päättymässä lakon alkaessakaan. Tilanteen johdosta ei ole esitetty arvioita, joiden mukaan polttoaine loppuisi Suomesta.

Kuljetusyritysten kannattaa varautua tilanteeseen seuraamalla aktiivisesti polttoaineyhtiöiden tiedottamista. Myös SKAL tiedottaa polttoaineen saatavuustilanteesta jäseniään. Kuljetusyritykset voivat varautua tilanteeseen tankkaamalla autojaan tavallista useammin, jolloin syntyy enemmän niin ajallista kuin alueellisestakin liikkumavaraa tankkaamiseen. Polttoaineen hamstraaminen sen sijaan vain pahentaisi tilannetta.

Mikäli polttoaineen saatavuusongelma estää kuljetussopimuksen velvoitteiden täyttämisen, voi tilanteessa tulla sovellettavaksi ylivoimaisen esteen (Force majeure) periaate. Ole tarvittaessa yhteydessä SKALin lakipalveluihin tällaisessa tilanteessa.