MAN - Nopeaan toimitukseen

Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry:n julkaiseman SKAL Kuljetusbarometri 2/2015 valossa kuljetusyritysten kannattavuuden pohja on saavutettu ja suunta kääntymässä varovaiseen kasvuun. Kuljetusyrittäjien ennuste kannattavuuden kehitykselle oli varovasti plussan puolella ensimmäistä kertaa neljään vuoteen. Runsas viidennes arvioi kannattavuuden heikkenevän. Tavaratonnit ja ajosuoritteet olivat suunnilleen viimekeväisellä tasolla.

Kuljetuslajeittain tarkasteltuna liikevaihto oli heikentynyt eniten maanrakennuskuljetuksissa. Tämä selittyy osin vähälumisella talvella, joka on vähentänyt lumensiirtotöitä. Rakennustyömaat aloittavat työt vasta tammi-huhtikuun tarkastelujakson jälkeen. Maa-aineskuljetusten kannattavuus kehittyi kuitenkin hieman viimevuotista suotuisammin.

Kannattavuuden kasvua odotetaan eniten säiliökuljetuksissa sekä maanrakennus- ja vaihtolavakuljetuksissa. Pessimistisimpiä ovat tukki- ja kuitupuun kuljettajat, sillä vapaa kuljetuskapasiteetti alentaa katteita.

Osa barometriin vastanneista kuljetusyrittäjistä odottaa hallitusohjelman ripeää toimeenpanoa ja rakentamisen elpymistä, jotta vapaa kuljetuskapasiteetti saataisiin liikenteeseen. Barometrin mukaan pitkät asiakassopimukset ovat kuljetusyrityksille lyhyitä kannattavampia. Vastanneista vajaa kolmannes teki suoria sopimuksia tavaran lähettävän yrityksen kanssa.

Yli puolet SKAL Kuljetusbarometriin vastanneista arvioi älyliikenteen tuomia mahdollisuuksia myönteisesti. Joka kymmenes oli ehdottoman varma, että älyliikenne parantaisi yrityksen toimintamahdollisuuksia tulevaisuudessa ja 46 prosenttia vastasi samaan kysymykseen ”mahdollisesti”.

 

Kuljetusbarometrin raportit

 

Barometriesitys

 

Barometriraportti

 

SKAL:n vuoden 2015 toiseen kuljetusbarometriin vastasi 768 jäsenyritystä. Vastaajat edustavat kaikkia SKAL:n alue- ja erikoisjärjestöjä sekä toimialoja.

SKAL:n Kuljetusbarometri toteutetaan kolme kertaa vuodessa, neljän kuukauden välein. Sähköinen kysely lähetetään noin 4 200 jäsenyrittäjälle. Barometrikyselyllä selvitetään kuljetusyritysten taloudellista tilannetta ja lähitulevaisuuden näkymiä