TIP-Trailer services

Koneyrittäjien liiton varatoimitusjohtaja Simo Jaakkola valittiin eurooppalaisten koneyrittäjien järjestön Ceettarin hallitukseen 1.–2. heinäkuuta 2019 Ranskan Bordeaux’ssa pidetyssä kokouksessa. Pesti on nelivuotinen, ja tämä hallituskausi on Jaakkolalle toinen. Jaakkola saa johdettavakseen Ceettarin metsävaliokunnan.

- Koneyrittäjyyden kysyntä kasvaa Euroopassa. Metsätyöt koneellistuvat edelleen ja työtä ulkoistetaan, ja nämä lisäävät koneyrittämisen kasvumahdollisuuksia. Metsät lisääntyvät Euroopassa, ja niitä halutaan käyttää sekä jalostukseen että bioenergiana. Se lisää koneyrittäjien liiketoimintaa. Maataloudessa tilakoot ja ammattitaitovaatimukset kasvavat, mikä tarjoaa uusia mahdollisuuksia lisätä koneurakoinnin liiketoimintaa, sanoo Jaakkola.

Ceettar edustaa maa- ja metsätalouden sekä muiden, lähinnä maaseudun koneurakointialojen koneyrityksiä Euroopassa. Siinä on jäseninä 18 koneyrittäjäjärjestöä 16 maasta. Koneyrittäjien liitto on yksi jäsenistä. Yksittäiset koneyritykset ovat välillisesti kansallisen järjestönsä kautta Ceettarin jäseniä.

- Jonkinlainen tumma pilvi koneurakoinnin taivaalla on se, että EU:n tukipolitiikka tunnistaa koneyritykset liian heikosti. Maatalouden ja maaseudun kehittämisen tukemisessa maaseudun koneyrittäminen on edelleen liikaa sivuroolissa. Sekä metsätaloudessa että maataloudessa juuri koneyrittäjät investoivat voimakkaimmin vähäpäästöiseen ja moderniin tekniikkaan, jota käytetään tehokkaasti. Tätä kehitystä tulisi käsityksemme mukaan tukea eikä haitata.  Etenkin maataloudessa maanviljelijöille suunnattavien tukien olisi järkevää kannustaa maanviljelijöitä käyttämään ostopalveluita sen sijaan, että heitä tuetaan ostamaan itselleen teknologiaa, joka sitten jää helposti vajaakäytölle. Ceettar onkin tehnyt aloitteen, että tulevaan EU:n CAP-järjestelmään luotaisiin palveluseteli, jolla tukea saava kykenisi hankkimaan tarvittavia palveluita. Se ohjaisi tekemistä resurssitehokkaaseen suuntaan, Jaakkola kertoo Ceettarin kannasta.

Konetyössä syntyy nykyään paljon tietoa. Siitä ovat monet kiinnostuneita: konevalmistajat, yrittäjät itse, maanomistajat ja asiakastahot. Ceettar on muokannut yhdessä eri sidosryhmien kanssa tiedon jakamisen pelisääntöjä maatalouskonetyöhön. Suositus asiasta Euroopan tasolla saatiin aikaiseksi keväällä 2018. Suositus selkeyttää maatalouskoneiden käytössä syntyvien tietojen omistajuutta sekä tiedon jakamisen sekä käytön periaatteita. 

- Samankaltainen työ on Suomessa tehty metsäkonetiedon osalta, mutta Euroopan tasolta se metsäalalta puuttuu. Kaiken kaikkiaan koneyrittäjien kiinnostus heidän koneillaan ja heidän työssään tuotettavaa tietomassaa kohtaan on kasvussa Euroopankin tasolla. Asia puhutti Ceettarin kokouksessakin. Olemme olleet edelläkävijöitä asiassa ja on hyvä, että kiinnostus herää myös muualla. Tiedon tuottamisesta ja etenkin sen jalostamisesta on mahdollista synnyttää uutta liiketoimintaa koneurakointiin, Jaakkola sanoo.