MAN - Vaihtoautot

Mittausteknologiaan erikoistunut pörssiyhtiö Vaisala on laajentanut Xweather-tiesäätarjoamaansa uudella datakokonaisuudella, joka on suunnattu autonvalmistajille ja autoteollisuuden teknologiayrityksille.

Se tarjoaa autonvalmistajille yleisen säätiedon lisäksi tietoa tiesäästä ja tiepinnan olosuhteista ja auttaa näin autonvalmistajia parantamaan sähköautojen reaaliaikaisia toimintamatkan ennusteita.

Uuden datakokonaisuuden myötä autoteollisuus saa ensimmäistä kertaa käyttöönsä sekä yleiset säätiedot että tiesäähän ja teiden olosuhteisiin liittyvät tiedot yhdestä lähteestä.

Yli puolet kuljettajista murehtii sähköauton toimintamatkaa

“Sähköautot ovat kuin Kultakutreja – ne pitävät juuri oikeanlaisesta lämpötilasta. Kylmän sään vaikutukset sähköauton akun suorituskykyyn ovat hyvin tunnettuja ja laajasti esillä mediassa joka talvi, mutta myös erittäin korkeat lämpötilat voivat vähentää toimintamatkaa merkittävästi. Sähköauto voi menettää 20–40 prosenttia valmistajan ennustamasta kantamasta, kun ilman lämpötila on erittäin kylmä tai kuuma. Kun tähän lisätään luminen tie ja kovat tuulet, pudotus voi olla jopa 75 prosenttia”, sanoo Lasse Lumiaho, tiesääpalveluiden tuotepäällikkö Vaisala Xweatherilla.

Suurin ongelma kuljettajille on, kuinka suuri ero yhdellä latauksella saavutetun todellisen toimintamatkan ja valmistajan ilmoittaman toimintamatkan välillä voi olla. Vuoden 2022 kyselyn mukaan yli 60 prosenttia sähköautojen kuljettajista on toistuvasti jättänyt matkoja väliin, järjestänyt matkasuunnitelmia uudelleen tai kokenut yleistä ahdistusta toimintamatkan suhteen.

Tällä hetkellä autonvalmistajat käyttävät auton virallisiin myyntitietoihin tulevan toimintamatkan arvion tekemiseen kolmansien osapuolien mittausmenetelmiä, kuten EPAa (Yhdysvaltain ympäristönsuojeluviraston, U.S. Environmental Protection Agencyn arvio) tai WLTP:tä (Worldwide harmonized Light Vehicles Test Procedure), joka on näistä yleisimmin käytetty Euroopassa.

Nämä mittaukset kuitenkin suoritetaan valvotuissa, optimaalisissa olosuhteissa, jotta automallit olisivat keskenään vertailukelpoisia. Siksi tiedot eivät usein vastaa auton todellista kulutusta. Jotkut autonvalmistajat käyttävät autoissaan lisäksi omaa ennustealgoritmia toimintamatkan ennusteen laskemiseksi.

Yksittäisen sähköauton todelliseen toimintamatkaan vaikuttaa neljä päätekijää: auto itsessään, kuljettajan ajotyyli, sääolosuhteet sekä valitun reitin liikenne ja pinnanmuodot.

”Näistä neljästä sää hoituu meidän datalla. Mainitsemani lämpötilan lisäksi tarjoamme tietoa ilmanvastukseen vaikuttavista tekijöistä, kuten tuulen nopeudesta ja suunnasta, sekä vierintävastukseen vaikuttavista tekijöistä, kuten tiellä olevasta lumesta tai vedestä”, kertoo Lumiaho.

Toimintamatkan ennusteiden parantaminen on noussut valmistajien agendalle

Fossiilisten polttoaineiden käytöstä luopuminen ei ole koskaan ollut yhtä tärkeää, ja sähköautot tarjoavat yhden ratkaisun päästöjen vähentämiseen. Jos valmistajat pystyvät vastaamaan kuljettajien huoleen toimintamatkan ennusteiden luotettavuudesta myös vaihtelevissa sääoloissa, voi tämä osaltaan auttaa nopeuttamaan sähköautoilun leviämistä.

“Kukaan halua tehdä laskutoimituksia joka kerta, kun lähtee kauppareissua pidemmälle matkalle. Ahdistus toimintamatkasta ei ole kenenkään etu, ja uusi tarjoamamme tuo peliin tietoa, mitä ei ole hyödynnetty tässä laajuudessa aikaisemmin. Tietyt autonvalmistajat ja navigaatiojärjestelmien tekijät ovat jo ryhtyneet toimiin sähköautojen toimintamatkan ennusteiden parantamiseksi, ja säädata tulee olemaan osa näitä uusia ratkaisuja,” tiivistää Lumiaho.

Sähköautojen toimintamatkan ennustamiseen vaikuttavat parametrit:

Lämpötila

- Ilman lämpötila
- Auringon säteily

Ilmanvastus

- Tuulen nopeus ja suunta
- Ilmanpaine
- Kosteus
- Sademäärä

Vierintävastus

- Vesi tiellä
- Lumi tai sohjo tiellä
- Tien lämpötila

(Autotoday)