Raskone – nopeasti takaisin tielle

Vägslitagekommittèn eli Ruotsin "Tiekulumiskomitea" esittää 100-120 SEK/100 km tiemaksua riippuen kuorma-auton koosta ja ympäristöluokituksesta varauksella, että tiemaksu voi toteutua sitäkin korkeampana. Tässä kohdassa selvitys on törmännyt vaikeuteen, joka johtuu etenkin suomalaisten kuljetusyritysten kuljetuksista Ruotsin teillä.

Korkeimpien tiemaksujen arvellaan kohdistuvan ennen kaikkea puun- ja elintarvikekuljetuksiin.

Pelätään että korkea tiemaksu voi johtaa epäreiluun kilpailuun mm. suomalaisten kanssa, jotka kulkevat halvempien tiemaaksujen teillä.

Kuorma-autokuljetuksia on tarkoitus seurata elektronisesti ja tarkastaa 400 kameralla, mikä yhdessä poliisivoimien lisäyksen kanssa tulee maksamaan noin 1,5 miljardia kruunua. Tiemaksujen arvioidaan tuottavan 3-4 miljardia kruunua vuodessa.