Ruotsin kuljetusyritysten yhdistys Transportföretagen on tehnyt esityksen kuljetusviranomaiselle (Transportstyurelsen), että B-ajokortilla saisi kuljettaa 4,25 tonnin kuorma-autoa, joka kulkee sähköllä tai vaihtoehtoisilla polttosaineilla ja ilman perävaunua. Esitystä perusteltiin kuljettajapulalla ja tarpeella pyrkiä kohti fossiilittomia ja nollapäästöisiä kuljetuksia.

Nyt Transportstyrelsen on vastannut, ettei se pidä hyvänä luoda Ruotsiin poikkeussääntöjä. Sen mielestä poikkeuslupaa voisi perustella vain jos kokonaispainon kasvu johtuu pelkästään vaihtoehtoisen polttoaineen vaatimista muutoksista, jollon auton kantavuus pysyisi samana kuin alle 3,5 tonnisella.

Kuljetusyrittäjien mielestä Transportstyrelsen liioittelee haittoja ja vähättelee hyötyjä. Yrittäjien mielestä viranomainen puhuu väheksyvästi maista, jotka ovat hyödyntäneet vastaavaa mahdollisuutta.

(Trailer.se/R. Andersson)