MAN - Vaihtoautot

Uudet liikkumispalvelut ja niihin liittyvä teknologia kehittyy koko ajan. Automaattisia, sähköisiä minibusseja on kokeiltu Metropolia Ammattikorkeakoulun hankkeissa vuodesta 2015 alkaen - hanke kerrallaan vaatimustasoa nostaen, suljetulta asuntomessualueelta avoimelle tielle muun liikenteen sekaan siirtyen.

Vuonna 2018 päättynyt SOHJOA-hanke tarjosi ensimmäisten joukossa maailmassa yleisölle mahdollisuuden istua itsekseenajavan pikkubussin kyytiin Espoossa, Helsingissä ja Tampereella. Ensimmäistä kertaa elämässään itsekseenajanutta ajoneuvoa kokeilleita matkustajia myös haastateltiin.

Haastatellut toivat esiin kokemuksensa uutuusarvon, robottibussi koettiin mielenkiintoisena. Suomalainen matkustaja ei koe teknologian luotettavuutta kynnyskysymyksenä siirtyä autonomisen ajoneuvon käyttäjäksi. Asiayhteys ratkaisee - jos autonominen ajoneuvo ja sen tarjoama palvelu on parempi kuin muut tarjolla olevat liikkumisvaihtoehdot, se hyväksytään.

Haastatteluvastausten perusteella myönteinen suhtautuminen itsekseenajavaan ajoneuvoon perustuu kiskoliikennemäisestä, ennakoitavasta etenemisestä. Eniten jännitti muun liikenteen läsnäolo ja reagointi automaattibussin kulkuun. Bussi kulki Otaniemessä aidosti muun liikenteen joukossa.

Robottibussimatkustajat – myös vannoutuneet oman auton käyttäjät – kokivat autonomisella ajoneuvolla matkustamisen todelliseksi vaihtoehdoksi omille arkisille liikkumistottumuksilleen. Toisin kuin ihmiskuljettajien kohdalla, autonomiselle ajoneuvolle ei kuitenkaan sallita yhtään virhettä. Jos sellaisesta kuullaan, horjuu luottamus tähän kulkutapaan välittömästi.