Scania V8 – Uusi kuningas!

Ericssonin tuoreen ”Opportunities in 5G: The view from eight industries” -raportin mukaan valtaosa eri alojen päättäjistä aikoo tehdä suuria muutoksia yritystensä liiketoimintamalleihin, kun 5G-teknologiat tulevat kaupalliseen käyttöön. Yritykset investoivat esimerkiksi kommunikaatio- ja viestintätekniikkaan sekä parantaakseen että muuttaakseen kokonaan omaa tuote- ja palvelutarjontaansa.  

Raportin mukaan autoalan päättäjät uskovat 5G:n tuovan uutta arvoa verkkojen korkeamman suorituskyvyn, paremman tietoturvan sekä koneiden välisen viestinnän myötä. Verkkoon yhdistetty auto, connected car, on jo tämän päivän valtatrendi alalla. Vaikka itseajavat autot ovat monella valmistajalla työn alla, alan päättäjät pitävät 5G:n parhaimpana hyötynä parannettuja GPS-paikannusmahdollisuuksia yhdistettyinä liikenne- ja karttapäivityksiin. Lisäksi 5G tarjoaa ratkaisun autojen väliseen suoraan kommunikaatioon.  

Ericsson haastatteli raporttia varten yli 650:ttä johtavassa asemassa olevaa henkilöä kahdeksalta eri toimialalta. Tutkimuksessa selvitettiin, miten yritysjohtajat aikovat hyödyntää 5G-teknologiaa omalla alallaan ja miten he uskovat sen vaikuttavan markkinoiden kehittymiseen.