MAN - Vaihtoautot

Kainuun rajavartiosto on saanut käyttöönsä Rajavartiolaitoksen uuden sukupolven partioauton, joka on varusteltu operatiiviseen käyttöön ja mahdollistaa rajapartioiden liikkuvuuden haastavissakin maasto-olosuhteissa. Rajavartiolaitoksen uusin partioajoneuvo sijoittuu Vartiuksen rajavartioasemalle ja näkyy Kainuussa pääosin Kuhmon tiestöllä.

Uusi, nelivetoinen partioauto on rekisteröity viidelle henkilölle ja se kuljettaa niin rajamiehet kuin matkustajatkin. Auton tekninen varustelu mahdollistaa operatiivisen toiminnan ja esimerkiksi sakon kirjoitus onnistuu reaaliaikaisesti tien päällä. Auton takaosassa ovat asiakkaan ja rajakoiran erilliset kuljetustilat ja takaosaan on erillinen lämmitys, viilennys ja ilmanvaihto. Käyttöpaneeli mahdollistaa rajakoiran kuljetustilan lämpötilan säädön jopa asteen tarkkuudella.

Rajavartiolaitoksessa on käynnissä "Partioajoneuvokaluston uudistaminen" -hanke, jonka rahoituksesta vastaa EU:n sisäisen turvallisuuden rahasto (ISF). Hanke jatkuu vuoden 2017 marraskuun loppuun saakka. Hankkeen aikana saadaan Kainuun, Kaakkois-Suomen, Pohjois-Karjalan ja Lapin rajavartiostoissa käyttöön yhteensä 18 partioautoa, 38 moottorikelkkaa ja 11 mönkijää EU:n ulkorajan valvontaan. EU-rahoitus muodostaa 75 % ajoneuvojen ja varustelun kokonaishinnasta. Ajoneuvohankinnat perustuvat viiden vuoden kehittämissuunnitelmaan, joka tarkastetaan vuosittain.

Rajavartiolaitoksen Strategia 2022 mukaan Suomen ulkorajavalvonta on pidettävä tehokkaana ja uskottavana. Tähän tavoitteeseen pääsyä tukee osaltaan luotettava ja uudenaikainen ajoneuvokalusto, jossa on tarvittavat tietoliikenneyhteydet ja johtamisjärjestelmät. Rajavalvonnan suorituskyky maastorajalla perustuu partioiden liikkuvuuteen. Uusien maastoajoneuvojen avulla partiot voidaan nopeasti kohdentaa esimerkiksi teknisen valvontajärjestelmän havaitsemien kohteiden tarkastamiseksi.

Rajavalvonta vaatii ajoneuvokalustolta paljon, jonka vuoksi kaluston uusinta vuosittain on ajankohtaista. Esimerkiksi partioauton elinkaari on noin 5 - 8 vuotta, missä ajassa ajoa tulee noin 300 000 - 400 000 km. Luotettava ja uudenaikainen ajoneuvokalusto on Rajavartiolaitoksen tehokkaan rajaturvallisuuden ylläpidon vuoksi erittäin tärkeää.