Scania-Markkinajohtaja

Telit ovat raidekaluston merkittävin komponentti elinkaarikustannusten ja liikenteen turvallisuuden kannalta. VR FleetCare ja EKE-Elektroniikka ovat sopineet telien kunnonvalvontaan liittyvästä tuotekehityshankkeesta. Sovitun yhteistyön myötä kehitettävillä uusilla analyysi- ja optimointimenetelmillä raidekaluston kunnossapitoa pystytään merkittävästi tehostamaan. Yhteistyön perustana toimii VR FleetCaren tekninen osaaminen raidekalustosta ja kaluston kunnossapidon optimoinnista sekä EKE-Elektroniikan kokemus raidekaluston tiedonsiirtojärjestelmistä ja etäkunnonvalvonnasta.

Ratkaisussa hyödynnetään EKE:n etämonitorointijärjestelmää sekä EKE:n alkuvuodesta 2019 ostaman englantilaisen Humaware -yhtiön data-analytiikkaa. Tavoitteena on kehittää järjestelmä, jonka avulla saadaan telien huoltotarvetta ennustavaa dataa anturitekniikkaa, pilvipalvelua ja reunalaskentaa hyödyntämällä. Antureita ja tiedonsiirtojärjestelmiä aletaan asentaa VR Groupin vetureihin ja sähköjuniin tämän vuoden aikana. Kehitystyön tuloksia on odotetavissa laajemmin ensi vuoden puolella.

Raidekaluston omistajille dataohjattu kunnossapito tarkoittaa merkittävien kustannussäästöjen lisäksi mm. parempaa turvallisuutta ja kaluston käytettävyyttä. Junat ovat asiakkaiden käytettävissä raiteilla, kun ne ohjataan huoltoon vain tarvittaessa. Lisäksi junaliikenne toimii luotettavammin, kun kaluston vikaantumisia pystytään ennakoimaan ennen kuin ne aiheuttavat häiriöitä liikenteessä.