TIP-Trailer services

Energiayhtiö St1 ja uusiutuvan energian start-up Q Power ovat käynnistäneet yhteishankkeen, jossa kehitetään suomalaisvoimin uudenlaista tapaa valmistaa synteettistä biometaania hiilidioksidista. Pilottihankkeessa Q Powerin biologinen metanointiteknologia hyödyntää St1:n biojalostamon jätepohjaisen etanolin tuotannosta talteen otettua hiilidioksidia. Q Powerin teknologialla saadaan tuotettua vedystä ja hiilidioksidista biometaania. Biologinen metanointiteknologia on kehitetty hyödyntämällä suosta eristettyä mikrobistoa. Biometaania käytetään esimerkiksi uusiutuvana polttoaineena liikenteessä, biokaasuna sekä nesteytettynä laivaliikenteessä.

Pilotti toteutetaan St1:n Vantaan Etanolix®-biojalostamolla, jossa tuotetaan leipomojätteistä edistynyttä etanolia liikenteen polttonesteeksi. Q Powerin metanointiyksikkö on integroitu biojalostamoon. Pilottivaihe kestää Vantaalla kolme kuukautta ja sen aikana konseptia testataan sekä tarkennetaan sen teknistaloudellista skaalattavuutta. Pilottiyksikköön on liitetty myös tankkauspiste, josta tankataan suoraan prosessissa tuotettua biometaania pilottiin osallistuviin kaasuautoihin.

Q Powerin tekniikka tarjoaa konkreettisia ratkaisuja ilmastonmuutoksen torjuntaan. Biometaanilla tulee suuressa mittakaavassa olemaan keskeinen merkitys erityisesti raskaan liikenteen uusiutuvana liikenteen polttoaineena sekä laivaliikenteessä. Konsepti tarjoaa myös energian varastointimahdollisuuden ja voi siten toimia uusiutuvan energian säätövoimana.

- Meille päästöt ja jätteet ovat raaka-aineita, joita hyödyntämällä voidaan merkittävästi lisätä kestävää biometaanin tuotantoa. Olemme erittäin tyytyväisiä siitä, että käynnistetyn pilotin myötä voimme yhdessä St1:n kanssa testata konkreettisia ratkaisuja ilmastonmuutoksen torjuntaan teollisessa ympäristössä, toteaa Q Powerin uusi toimitusjohtaja Eero Paunonen.

- Ilmastonmuutoksen torjunta edellyttää sekä kestäviä polttoaineita että jo ilmakehässä olevan hiilen sitomista. Q Powerin teknologiassa on erittäin suuri potentiaali erilaisten teollisuusprosessien hiilidioksidin muuntamiseksi kestäviksi polttoaineiksi. Näemme konseptin erittäin mielenkiintoisena niin omien öljyn- ja biojalostamoidemme kuin muunkin teollisuuden hiilidioksidivirtojen hyödyntämisessä kestävinä polttoaineina, sanoo St1:n biojalostusliiketoiminnan johtaja Patrick Pitkänen.