MAN - Vaihtoautot

Poliisin lupa-asioiden chat-palvelukokeilu on alkanut poliisin internetsivuilla. Jo aiemmin tämän vuoden keväällä Itä-Suomen poliisilaitos aloitti asiakkaille tarkoitetun chat-palvelun pilotoinnin omilla www-sivuillaan ja nyt kokeilua on laajennettu valtakunnalliselle tasolle. Chat-viesteihin vastataan poliisin valtakunnallisesta neuvontapalvelusta, joka on sijoitettu Helsingin poliisilaitokselle.

Chat-kuvakkeet näkyvät niillä poliisin lupa-asioiden sivuilla, joilla chat on käytössä. Chatissa voi kysyä mm. passin ja henkilökortin hakemisesta sekä ajo-oikeusasioista. Chat-palvelun avulla poliisin lupa-asiakkailla on mahdollisuus saada nopeasti yleisneuvontaa tavanomaisten lupa-asioiden hoitamiseen. Asiantuntijat vastaavat chat-viesteihin arkisin klo 8.00 - 16.00.

Asiakkaat ovat löytäneet valtakunnallisen chat-palvelun poliisin lupa-asioiden internetsivuilta nopeasti, sillä ensimmäisen kuukauden aikana viestejä on tullut keskimäärin 160 päivässä. Kokemukset ovat olleet pääosin myönteisiä.

Lupa-asioiden chat-palvelun avulla selvitetään sähköisen kanavan soveltuvuutta asiakkaiden neuvontaan ja tukeen. Chat-kokeilua on tarkoitus jatkaa kevääseen 2018 asti. Kokeilun kokemusten pohjalta arvioidaan palvelun jatkomahdollisuudet.