MAN - Vaihtoautot

Noin joka kolmas kuljettaja sai sakon, rikesakon tai huomautuksen viime viikolla tehdyssä tehostetussa raskaan liikenteen valvonnassa. Määrä kasvoi hiukan viime vuoden vastaavaan valvontaan verrattuna.

Valtakunnallisesta tehovalvonnasta ei tällä kertaa tiedotettu etukäteen. Poliisihallituksen poliisitarkastaja Kari Onnisen mukaan tämä vaikutti tuloksiin: erityisesti ylikuormien ja huomautusten määrät kasvoivat merkittävästi.

Sen sijaan ajoneuvon kuntoon liittyvät seuraamukset olivat lähes edellisvuoden tasolla. Tosin matka viallisen ajoneuvon vuoksi keskeytettiin kokonaan 22 tapauksessa. Vastaava määrä vuonna 2016 oli 14.

Huomautusten määrä kasvoi edelliseen vuoteen nähden 115:sta 219:een. 23 prosenttia kotimaisista ajoneuvoista sai sakon tai rikesakon, vastaava luku ulkomaalaisten kuljetusten osalta oli 11,8 prosenttia.

Merkittävin nousu tapahtui Onnisen mukaan kuitenkin ylikuormissa, jotka lähes kaksinkertaistuivat. Niitä todettiin nyt 52 kappaletta, kun vastaava määrä vuosi sitten oli 27. Erityisesti ylikuormien lukumäärä oli kasvanut Oulun, Itä-Suomen, Sisä-Suomen ja Pohjanmaan poliisilaitosten alueilla.

Poliisi valvoi raskasta liikennettä tehostetusti koko maassa 9.-15.10. Valvonnan painopisteinä olivat ajo- ja lepoajat, kuorman varmistaminen ja ajoneuvojen kunto. Vuoden 2017 aikana on vastaavanlaisissa tehovalvontajaksoissa tähän mennessä tarkastettu yhteensä lähes 7 000 raskasta ajoneuvoa.