MAN - Vaihtoautot

Lapin kuntiin on laadittu moporeittisuunnitelmat ja niihin liittyvät muutostyöt toteutetaan kesän 2016 aikana. "Moporeitit Lapin kunnissa"-suunnitelma perustuu Liikenneviraston antamaan ohjeistukseen, jossa linjataan aiempaa selkeämmin, että erityisesti taajamissa mopon paikka on ajoradalla.

Lapin ELY-keskuksen tiedotteen mukaan suunnitelmassa esitettyjen reittimuutosten tavoitteena on parantaa mopoilijoiden sekä jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden liikenneturvallisuutta. Mopojen siirto ajoradalle selkeyttää mopon asemaa ja korostaa mopoilijan vastuuta liikenteessä. Autoilijat pystyvät havaitsemaan mopot paremmin ja kevyen liikenteen väylät jäävät jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden käyttöön. Uudistusta puoltaa ELY-keskuksen mukaan myös mopo-onnettomuuksien määrän vähentyminen seuduilla, missä mopot on jo siirretty pääosin ajoradalle.

Lapin kunnissa tehdään kuitenkin moporeittimuutoksia myös toiseen suuntaan. Jatkossa esimerkiksi valtatien 21 varteen sijoittuvilla kevyen liikenteen väylillä mopoilu pääsääntöisesti sallitaan, kun se tähän asti on ollut joissakin paikoin kiellettyä.

Lapin ELY-keskus toteuttaa maantieverkolle sijoittuvien moporeittien opastukset ennen koulujen alkua syksyllä 2016. Myös kunnat pyrkivät tekemään muutokset samassa aikataulussa. Muutoksista tiedotetaan mm. Lapin ELY-keskuksen ja kuntien internetsivuilla. Muutoksista on tarkoitus tiedottaa erikseen myös kouluja ja oppilaitoksia.