MAN - Vaihtoautot

Liikenne- ja viestintäministeri Lulu Ranne matkustaa Tukholmaan 29.1.2024. Kyseessä on ministeri Ranteen ensimmäinen virallinen vierailu Ruotsiin. Hän tapaa infrastruktuuri- ja asuntoministeri Andreas Carlsonin sekä siviiliministeri Erik Slottnerin.

Ministerit Ranne ja Carlson keskustelevat Ruotsin NATO-jäsenyyden valmisteluista liikennesektorilla ja pohjoismaisesta yhteistyöstä liikenteen alalla.

- Pidän pohjoismaista liikenteen valmius- ja varautumisyhteistyötä erittäin merkittävänä. Olemmekin jo tehneet Ruotsin kanssa aktiivista yhteistyötä tällä saralla, ja nyt tiivistämme sitä edelleen, sanoo ministeri Ranne.

Ministerit keskustelevat myös ennakkovaikuttamisesta Euroopan komission tulevaan viisivuotisohjelmaan. 

- Pohjoismainen yhteistyö kantaa hedelmää. Tästä esimerkkinä on EU:n mitat ja massat –direktiivi, jolla on suuri merkitys sekä Suomelle että Ruotsille ja näiden väliseen rajat ylittävään liikenteeseen. Olemme yhteisesti vaikuttaneet meille tärkeisiin yksityiskohtiin ja pyrimme varmistamaan sen, että maittemme kilpailukyky säilyisi jatkossakin, toteaa ministeri Ranne.

- Toisena esimerkkinä on TEN-T-verkkoon liittyvä yhteistyö ja erityisesti valtatie 21. Jatkossa huoltovarmuutta ja sotilaallista liikkuvuutta vahvistava maaliikenneyhteys Suomesta Ruotsin kautta Norjan Narvikiin on yksi tärkeimmistä yhteistyökohteista, jatkaa ministeri Ranne.

Hallinnon digitalisaatiosta vastaavan ministeri Slottnerin kanssa Ranne keskustelee mm. kriittisestä infrastruktuurista.

- Toimitimme yhdessä Ruotsin ja Viron kanssa komissiolle viime joulukuussa kirjeen, jossa pyydämme komissiota ehdottamaan toimenpiteitä Euroopan merenalaisen infrastruktuurin turvallisuuden ja kestävyyden parantamiseksi. Teemme Ruotsin kanssa hyvää yhteistyötä monella saralla merikaapeliasioissa. Tämän yhteistyön tärkeys korostuu entisestään vakavana jatkuvan ulko- ja turvallisuuspoliittisen tilanteen vuoksi, sanoo ministeri Ranne.

Ministerit keskustelevat lisäksi komission tulevasta valkoisesta kirjasta, joka koskee telemarkkinoiden sääntelyä ja vaikuttamista. Yhteisiä vaikuttamismahdollisuuksia haetaan myös Euroopan komission viisivuotisohjelmaan.