MAN - Vaihtoautot

Mepit ovat valmiita aloittamaan neuvottelut uusista säännöistä, joilla vähennetään henkilöautojen, pakettiautojen, linja-autojen ja kuorma-autojen päästöjä.

Parlamentti hyväksyi torstaina neuvottelukantansa Euro 7 -normiin äänin 329 puolesta, 230 vastaan ja 41 tyhjää.

Uudella asetuksella päivitetään nykyisiä pakokaasupäästöjen (kuten typen oksidien, pienhiukkasten, hiilimonoksidin ja ammoniakin) raja-arvoja. Laki sisältää myös toimenpiteitä renkaiden ja jarrujen päästöjen vähentämiseksi ja akkujen kestävyyden parantamiseksi.

Mepit tukevat komission ehdottamia raja-arvoja henkilöautojen päästöille ja ehdottavat, että pakettiautojen päästöt jaetaan kolmeen luokkaan niiden painon perusteella.

Busseille ja kuorma-autoille parlamentti ehdottaa matalampia pakokaasupäästöjen raja-arvoja, sekä laboratoriossa että todellisissa ajo-olosuhteissa mitattuna.

Parlamentti haluaa myös muuttaa EU:n jarruhiukkaspäästöjen ja renkaiden kulumisasteen raja-arvoja ja laskentamenetelmiä niin, että ne ovat linjassa YK:n Euroopan talouskomissio UNECE:n laatimien kansainvälisten standardien kanssa.

Parlamentti on nyt valmis aloittamaan neuvottelut EU:n jäsenmaiden kanssa lain lopullisesta muodosta.

Komissio ehdotti 10. marraskuuta 2022 polttomoottoriajoneuvoille nykyistä tiukempia epäpuhtauspäästönormeja. Nykyisiä päästörajoja sovelletaan henkilö- ja pakettiautoihin (Euro 6) sekä linja-autoihin, kuorma-autoihin ja muihin raskaisiin hyötyajoneuvoihin (Euro VI).

Euro 7 -ehdotus käsittää ensimmäistä kertaa myös muut kuin pakokaasupäästöt (renkaiden mikromuovit ja jarrujen hiukkaset) sekä akkujen kestävyyden.

Edistäessään lakia parlamentti vastaa kansalaisten odotuksiin edistää akkujen pitkää käyttöikää koskevien vaatimusten mukaisten sähköajoneuvojen hankintaa, edistää digitaalisen ja sähköisen infrastruktuurin käyttöönottoa ja vähentää EU:n riippuvuutta ulkomaisista toimijoista. Ehdotukset sisältyvät Euroopan tulevaisuuskonferenssin päätelmiin (kohdat 4(3) ja (6), 6 sekä 18(2) ja (3)).

(AutoToday)