MAN - Vaihtoautot

Traficom lähetti marras-joulukuussa kirjeen noin 190 taksiliikenneluvan haltijalle, joilla valvonnassa todettiin olevan merkittävä määrä erääntyneitä verovelkoja, ulosottoperinnässä olevia velkoja tai ulosottoperinnästä varattomuustodistuksin palautuneita velkoja. Yrityksille asetettiin 3 kuukauden määräaika hoitaa maksuihin liittyvät laiminlyönnit.

Määräajan päättymisen jälkeen tehdyt uusintakyselyt osoittivat, että noin 170 luvanhaltijalla oli edelleen sellaisia puutteita velvoitteiden hoidossa, joita voitiin pitää yrityksen maksukykyyn nähden merkittävinä. Traficom on peruuttanut taksiliikenneluvan näiltä toimijoilta.

Meneillään on vastaava velvoitteiden hoitamista koskeva valvonta tavara- ja henkilöliikenneluvan haltijoiden osalta. Valvonta kohdistuu noin 120 yritykseen. Traficom tekee valvontaratkaisut tämän valvonnan osalta touko-kesäkuun aikana. Yrityksen maksukykyyn nähden merkittävät velat ja maksujen laiminlyönnit tulevat tässäkin valvonnassa johtamaan liikenneluvan peruuttamiseen.