MAN - Vaihtoautot

Liikenne- ja viestintäministeriö on asettanut työryhmän, joka kehittää koko hallinnonalan eli ministeriön, Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin, Väyläviraston ja Ilmatieteen laitoksen vaikutusarviointikykyä.

Tavoitteena on selvittää hallinnonalan tämänhetkinen vaikutusarviointikyky, kuvata tavoitetila vuodelle 2030 sekä määritellä kehittämispolku sen saavuttamiseksi. Työssä keskitytään erityisesti taloudellisiin, sosiaalisiin ja ympäristövaikutuksiin.

- Vaikutusten arviointi on keskeinen osa säädösvalmistelua, mutta yhtä lailla osa erilaisten hankkeiden, strategioiden ja suunnitelmien valmistelua. Kun vaikutuksia arvioidaan mahdollisimman hyvin ja kattavasti, on päätösten tekeminen helpompaa. Vaikutusten arviointi tehostaa myös resurssien käyttöä, toteaa työryhmän puheenjohtaja, yksikön johtaja Niko-Matti Ronikonmäki.

Työryhmän työllä edistetään pääministeri Petteri Orpon hallitusohjelmaa. Sen mukaan hallitus edistää lainvalmistelun laadukasta ja tietoperustaista vaikutusarviointia sekä sääntelykeinojen punnintaa.

Työryhmässä on jäsenet liikenne- ja viestintäministeriöstä, Liikenne- ja viestintävirasto Traficomista, Väylävirastosta, Ilmatieteen laitoksesta, oikeusministeriöstä ja Itä-Suomen yliopistosta.

Mitä seuraavaksi?

Sidosryhmille järjestetään keskustelutilaisuus syyskaudella 2024.

Työryhmän toimikausi päättyy 31.12.2024.