Kesän ServicePartner-tarjoukset

Linja-autoliitto uudisti jälleen jäsenkyselyn koronakriisitilanteesta jäsenistölleen huhtikuussa.

Vastanneista 41% ilmoitti yrityksen liikevaihdon vähentyneen yli 50%. Puolella yrityksistä on edelleen henkilöstöä lomautettuna ja 40% yrityksistä on joutunut irtisanomaan henkilöstöä. Valtaosalla yrityksistä linja-autoja on poistettuna liikennekäytöstä (88% vastanneista).

Epävarmuus tulevaisuudesta on lisääntynyt. 32% ilmoitti yrityksen ehkä selviävän koronakriisistä ja noin 10% pelkää yrityksen kaatuvan. Noin 40% kokee valtioneuvoston suunnitelmat rajoitustoimien asteittaisesta poistamisesta myönteisenä – toimenpiteiden aikataulua kritisoitiin.

60% vastanneista uskoi kestävän vielä kuukausia (6-12 kk) ennen kuin matkustajat palaavat joukkoliikenteen käyttäjiksi. Lähes 25% uskoi luottamuksen paluun kestävän jopa yli 1,5 vuotta. Yrityksistä 62% ilmoitti hakevansa uusinta 27.4. avautuvaa kolmatta kustannustukea.

Tilaus- ja matkailuliikenne pysähdyksissä

Tilausliikenne ja linja-automatkailu on ollut vuoden ajan käytännössä pysähdyksissä. Iso osa yrityksistä on ilmoittanut, että uusia tilauksia ei ole lainkaan. Tilausliikenneyrityksistä 95% kertoi liikevaihtonsa vähentyneen yli 50%. Markkinaehtoisen liikenteen yrityksistä lähes 40% ilmoitti liikevaihdon vähentyneen yli 50%.

Yritysten ja työpaikkojen säilymisen kannalta olisi elintärkeää, että koronarajoituksia päästäisiin purkamaan ja ihmiset liikkumaan joukkoliikenteellä, eikä uusia liikkumis- ja kokoontumisrajoituksia tulisi. Linja-autoyrityksillä on tärkeä rooli vapaa-ajan ja arjen mahdollistajana.

Suomen koronan exit-strategiassa on huomioitava paluupolku takaisin linja-auton kyytiin. Se on turvattava koko maassa. Liikennöinnin, tapahtuma-alan ja lasten- ja nuorten harrastustoiminnan sekä lähi- ja kotimaanmatkailun avautuminen toisi edes hieman valoa kesään.

Terveiset Marinin hallitukselle puoliväliriiheen

Linja-autoala kaipaa valtiolta apua ja tukea. Liitto toivoo, että hallituksen kehysriihessä linjataan, miten joukkoliikennettä elvytettäisiin ja rahoitettaisiin vielä enemmän. Palvelutason ei pidä antaa romahtaa, jos linja-autoliikenne halutaan pitää varteenotettavana kulkumuotona myös jatkossa.

Valtion tuki on kokonaisuuden kannalta edullisempaa ja tehokkaampaa kuin palvelutason vähentäminen. Palvelutarjonnan uudelleenrakentaminen tulisi lisätukea kalliimmaksi.

Tarvitaan myös markkinaehtoisen liikenteen erillinen tukiohjelma. Lisäksi valtion olisi korvattava ostoliikenteen lipputulomenetyksiä (50->90 %), ja matkailuliikenne on otettava vahvasti huomioon exit-strategiassa.

Liitto muistuttaa, että linja-autot ovat olleet turvallinen ja helppo matkustustapa loronapandemiankin aikana. Suomessa linja-autoihin kohdistuneiden varmistettujen tartuntatapausten määrä on ollut vähäinen. Tehokas, joustava ja toimintavarma linja-autoliikenne on elinvoimaisuuden ja palautumisen edellytys.