MAN - Vaihtoautot

Ilmatieteenlaitoksen tiedotteen mukaan ilmansaasteiden vähentyneet päästöt ovat parantaneet Euroopan ilmanlaatua yleisesti viime vuosikymmeninä ja monien seurattavien yhdisteiden kohdalla EU:n ilmanlaatunormien ylitykset ovat  nykyään harvinaisia. Esimerkiksi hiilimonoksidi- ja bentseenipäästöt ovat vähentyneet merkittävästi Euroopassa moottoriajoneuvojen katalysaattoreiden yleistymisen ja EU:n polttoainedirektiivien myötä. Suomessa ilmansaasteiden pitoisuudet ovat vielä yleisesti ottaen muuta Eurooppaa pienempiä.

Suuri osa Euroopan väestöstä ja ekosysteemistä altistuu kuitenkin edelleen eurooppalaisten ja Maailman Terveysjärjestön WHO:n ilmanlaatunormien ylittäville ilmansaasteiden pitoisuuksille.  Euroopan ympäristöviraston arvion mukaan ilmansaasteet aiheuttavat vuosittain lähes puoli miljoonaa ennenaikaista kuolemaa Euroopassa. Näistä noin 1500 tapahtuu Suomessa.

Typen oksidit ja erityisesti typpidioksidi on tyypillisesti suurten kaupunkien ongelma. Suomessa raja-arvon ylittäviä typpidioksidi-pitoisuuksia mitattiin vuonna 2015 vain Helsingissä kahdessa mittauspisteessä, jotka sijaitsevat vilkasliikenteisissä katukuiluissa. Altistuneiden ihmisten määräksi on arvioitu 11 000 henkilöä.

Pienhiukkasten pitoisuus taas ei ole ollut Ilmatieteen laitoksen mukaan Suomessa ongelma, pitoisuudet ovat yleensä alle puolet EU:n raja-arvoista. Keväisin Suomen kaupungeissa tosin mitataan talvihiekoituksen jäljiltä lyhytaikaisesti huomattavan korkeita pienhiukkaspitoisuuksia katupölyn takia.