TIP-Trailer services

Ruotsalainen autonomisen ajamisen ohjelmistoja kehittävä Zenuity aloittaa yhteistyön autonomisen ajamisen kehittämisessä Euroopan hiukkasfysiikan tutkimuskeskuksen Cernin kanssa.

Perushaaste autonomisten autojen kehittämisessä on normaalien ajo-olosuhteiden tuottaman valtavan tietomäärän tulkinta, kuten jalankulkijoiden ja ajoneuvojen tunnistaminen auton antureilla.

Yksi Cernin tärkeimmistä tehtävistä on tutkia hiukkasfysiikan standardimallia keräämällä suuria määriä hiukkaskiihdyttimellä tuotettua tietoa hiukkasille aiheutuvista törmäyksistä. Sekä hiukkasfysiikka että autonomiset ajoneuvot vaativat nopeiden päätösten tekemistä.

Cern on kehittänyt laitteistoratkaisua (FPGA), joka pystyy suorittamaan monimutkaiset päätöksentekoalgoritmit mikrosekunnissa. Zenuityn ja Cernin välisen yhteistyön tavoitteena on käyttää FPGA:ta nopeissa koneoppimissovelluksissa, käytettäväksi AD-teollisuudessa ja hiukkasfysiikan kokeissa.

Yhteistyön puitteissa suoritettava tutkimus koskee niin sanottua koneälyn syvää oppimista. Zenuity toivoo, että yhteistyö edistää kyseisen tekniikan rajoja vähentämällä syvän oppimisen algoritmien toiminta-aikaa ja muistin kokoa, vähentämättä kuitenkaan tarkkuutta sekä minimoimalla samalla energiankulutusta ja kustannuksia.