Kesän ServicePartner-tarjoukset

Kuljetusyritysten ajatuksia jatkokoulutuksen hyödyntämisestä on selvitetty vuonna 2019 valmistuneessa Traficomin asiantuntijan Eetu Mattilan opinnäytetyössä "Kuorma-autonkuljettajien ammattipätevyyden jatkokoulutuksien hyödyntäminen ja kehitystarpeet kuljetusyrityksissä"

"Tutkimus osoitti, että kuljetusalalla on suurta vaihtelua kuljetusyritysten intresseissä kuljettajien koulutuksia kohtaan ja niiden hyödyntämisessä yrityksen liiketoiminnan kehittämisessä", toteaa Mattila. 

Tutkimuksen perusteella kuljetusyritykset pyrkivät ammattipätevyyden jatkokoulutuksen avulla parantamaan yleisimmin yrityksen taloudellista tulosta sekä kuljettajien työturvallisuutta ja kaluston oikeaa käyttöä. Muita tavoitteita koulutukselle olivat muun muassa työssä viihtyminen, kuljettajien sitoutuminen yritykseen ja asiakaspalvelutaidot.

Kyselyyn vastanneista kuljetusyrityksistä puolet piti kuljettajien tärkeimpinä kehitystarpeina taloudellista ajotyyliä ja kuljetuskaluston tuntemusta.  Myös yritystalous ja asiakaspalvelutaidot nousivat selkeästi esiin kehitystarpeina. Kolmannes vastaajista näkee kuljetusten turvallisuudessa kehittämistarvetta. 

Ennakkosuunnittelun avulla kuljetusyritykset pystyvät paremmin harkitsemaan ja varmistamaan koulutuksen sisällön, ajoituksen ja laadun toimintaansa ja tavoitteitaan parhaiten tukevaksi.  Ennakoinnin avulla pystytään myös varmistamaan koulutusten saatavuus tarvittavana ja parhaiten soveltuvana ajankohtana, jolloin esimerkiksi hiljaisempia hetkiä voidaan hyödyntää.

Runsas puolet tutkimukseen vastanneista kuljetusyrityksistä kertoi suunnittelevansa järjestelmällisesti milloin ja mitkä jatkokoulutukset kuljettajat suorittavat.  Kuudesosa vastaajista kertoi harkinneensa asiaa ja vajaa kolmannes vastaajista kertoi ettei suunnittele jatkokoulutuksia.

Tutkimus suoritettiin kyselytutkimuksena, johon vastasi 177 kuljetusyritystä.