MAN - Vaihtoautot

Kouvolan Tiilitiellä sijaitsevan Kouvola Cargo Yard (KCY) -terminaalialueen vuokraoikeudet ja Kouvolan Yritystilojen omistamat rakennukset siirtyvät Railgate Finlandin omistukseen vuodenvaihteessa.

Siirto perustuu Kouvola Innovationin tavoitteeseen keskittää logistiikkaterminaalit konsernissa yhteen yhtiöön. Keskittäminen selkeyttää konserniyhtiöiden työnjakoa sekä resurssien käyttöä, laajentaa Railgate Finlandin palvelutarjontaa, sekä mahdollistaa paremmat edellytykset tuottaa lisäarvoa terminaalin asiakkaille ja kehittää toimintaa.

”Railgate Finland on alusta asti pyrkinyt kehittämään uusia palveluja ja palvelutarjontaa asiakkaille. Nyt tehtävä kauppa on osa strategiaamme vahvistaa palvelutarjontaamme ja samalla parantaa yrityksemme mahdollisuuksia tuoda markkinoille uusia kilpailuetuja tarjoavia tuotteita ja palveluita. Palvelutarjonnan lisäys ja resurssien kasvu parantaa huomattavasti yhtiömme kykyä reagoida nopeasti ja joustavasti asiakkaidemme muuttuviin tarpeisiin logistiikan nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä”, kertoo Railgate Finlandin hallituksen puheenjohtaja Pekka Korpivaara.

Järjestely ei vaikuta yhtiön asiakassuhteisiin tai yhteistyökumppanuuksiin. Olemassa olevat sopimukset siirtyvät Railgate Finland Oy:lle sellaisenaan.

Lisätietoja

Railgate Finland Oy ja Kouvolan Yritystilat Oy ovat Kouvolan kaupungin kehitysyhtiön Kouvola Innovation Oy:n tytäryhtiöitä. Railgate Finland Oy hallinnoi Kouvola RRT rautatie- ja maantieterminaalia satamayhtiön tavoin. Railgate Finland Oy vuokraa terminaalin alueita ja tiloja, markkinoi terminaalialuetta sekä hallinnoi, hoitaa ja kehittää terminaalin infrastruktuuria sekä turvallisuus- ja ympäristöratkaisuja yhdessä muiden toimijoiden kanssa.