MAN - Vaihtoautot

Suomessa otetaan käyttöön uusi ajoneuvoryhmä, kevytauto, jonka nopeus on rajoitettu 60 kilometriin tunnissa. Kevytautojen käyttöönoton tavoitteena on tarjota nuorille uusi turvallisempi liikkumisen muoto.

Kevytauton kuljettaminen edellyttää 15-vuoden ikää ja vähintään mopoautokorttia (AM/121). Myös ajokortin suorittamista koskevat teoria- ja ajokoevaatimukset ovat samat kuin mopoautoille.

Kevytauton saa muuttaa henkilöautosta, joka on otettu käyttöön vuoden 2014 jälkeen ja on korkeintaan 10 vuoden ikäinen. Tällä varmistetaan, että kevytautoina on käytössä uudehkoja ja mahdollisimman turvallisia ajoneuvoja. Perusteena on muun muassa se, että vuoden 2014 jälkeen henkilöautoihin on tullut pakolliseksi useita turvallisuusominaisuuksia joita ei ole mahdollista jälkiasentaa asianmukaisesti vanhempiin autoihin.

Kevytauton suurin sallittu omamassa saa olla 1 500 kg ja 1 800 kg, jos kysymyksessä on sähköauto.

Henkilöauton muutos kevytautoksi edellyttää muutoskatsastusta. Kevytautoja verotetaan kuten henkilöautoja.

Lain hyväksynnän yhteydessä eduskunta edellytti, että hallitus seuraa kevytautojen käytön turvallisuutta ja sääntelyn vaikutuksia erittäin tiiviisti ja ryhtyy viipymättä toimenpiteisiin tarpeen vaatiessa. Eduskunta myös edellytti, että hallitus raportoi tilanteesta liikenne- ja viestintävaliokunnalle viimeistään vuoden 2021 loppuun mennessä.

Hallitus esitti kevytautot mahdollistavan ajoneuvolain ja ajokorttilain sekä eräiden niihin liittyvien lakien muutosten vahvistamista 17. tammikuuta 2019.

Mitä seuraavaksi?

Tasavallan presidentin on tarkoitus vahvistaa lait 18. tammikuuta 2019.

Liikenne- ja viestintäministeriössä valmistellaan lainmuutoksiin liittyviä valtioneuvoston asetuksia, kuten eduskunnan vastauksessaan velvoittama velvollisuus käyttää kevytautossa hitaan ajoneuvon kilpeä. Lausuntokierros asetusluonnoksista järjestetään erikseen.

Lakimuutosten ja valtioneuvoston asetuksen on tarkoitus tulla voimaan 1. marraskuuta 2019.

Lisätietoja:

yksikön johtaja Sini Wirén, p. 0295 34 2532, Twitter @Wirensini
erityisasiantuntija Aino Still, p. 0295 34 2041