MAN - Vaihtoautot

Kempowerin raskaan liikenteen lataus­rat­kaisujen kehitys­ohjelma saa vauhtia Business Finlandin 10 miljoonan euron rahpoituksesta.

Business Finland on myöntänyt Kempowerin Heavy Electric Traffic Ecosystem –ohjelmalle 10 miljoonan rahoituksen veturiy­ritysten haaste­kil­pailussa.

Lisäksi Business Finland on varautunut rahoittamaan 20 miljoonalla eurolla ohjelman ekosys­tee­mi­kump­paneiden hankkeita.  Ohjelmalle saatu rahoitus vauhdittaa erityisesti kuorma-autoille tarkoi­tettujen suurte­ho­la­taus­rat­kaisujen kehitystyötä.

Kempowerin Heavy Electric Traffic Ecosystem -ohjelman tavoitteena on kehittää raskaan liikenteen, erityisesti pitkän matkan kuorma-autolii­ken­teeseen sopivaa lataus­tek­niikkaa ja sitä tukevaa ohjel­mis­toalustaa, sekä latausinfran testausalustaa. Ohjelmassa tutkitaan myös tulevia lataus­malleja sekä raskaan liikenteen latausinfran vaikutusta sähköverkkoihin. Heavy Electric Traffic Ecosystem -ohjelman aikana Kempower käynnistää tutkimus- ja kehityspro­jekteja eri osa-alueilla, mukaan lukien lataus­tek­nologiat, digitaaliset ratkaisut ja alustat, asiakas­so­vellukset ja tulevaisuuden lataukset. 

Kempowerin tavoitteena on kasvattaa raskaan sähköisen liikenteen ekosysteemi, johon Kempower Veturi-yrityksenä hakee mukaan yli 60 osallis­tu­jayritystä. Kempowerin raskaan liikenteen ohjelma sisältää yli 10 kotimaista yhtei­sin­no­vaa­tio­hanketta ja Euroopan unionin tutki­mus­ra­hoi­tuksella rahoitettua projektia. 

Kehitys­ohjelman kunnian­hi­moisiin tavoit­teisiin pääseminen edellyttää laajaa yhteistyötä. Kempower toivottaakin Veturi-yrityksen roolissa yrityksiä ja tutki­musor­ga­ni­saatioita terve­tulleeksi kumppaneina mukaan uuteen ekosys­teemiin ja tuomaan mukaan omaa osaamistaan. Business Finland on varautunut rahoittamaan 20 miljoonalla eurolla ekosys­tee­mi­kump­paneiden hankkeita. 

Raskaan liikenteen ja kuorma-autojen sähköistyminen on vasta alkamassa. DC -latauksen eri käyttökohteista Kempower ennustaa kuorma-autojen latauksen lähtevän nopeasti liikkeelle ja kehittyvän merkittävimmäksi käyttökohteeksi vuoteen 2030 mennessä. Kempower arvioi hyötyajo­neuvojen DC -lataus­markkinan kasvavan noin 9,1 miljardiin euroon Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa vuoteen 2030 mennessä.