MAN - Vaihtoautot

Kansalaisten asenteiden tunteminen on dronemarkkinoiden kasvun kannalta ratkaisevaa. Kuusi kaupunkia ottaa johtavan aseman yleisön asenteiden mittaamisessa. Euroopan unionin rahoittamat yleisön hyväksymistutkimukset ovat käynnissä Helsingissä, Hampurissa, Tukholmassa, Tartossa, Gdanskissa ja Vilnassa.

Droonit ovat yleistymässä ja muodostavat uuden kuljetusalan nimeltä Urban Air Mobility (UAM). Se on nopeasti kasvava ala, joka on täynnä mahdollisuuksia: järjestelmiä matkustajille, rahdille ja jakelulle sekä valvonta- ja hätäratkaisut kaupunkiympäristössä. Se määrittelee jo uudelleen tavaroiden liikkumisen kaupungeissa ja julkisten palvelujen toteuttamisen. Pelkästään Suomessa potentiaalisten palvelumarkkinoiden vuonna 2030 arvioidaan olevan 20–80 miljoonaa euroa.

Itämeren alueella kuusi maata pyrkii kehittämään UAM-ekosysteemiään tulevina vuosina. EU-rahoitteisen CITYAM-hankkeen avulla he etsivät innovatiivisia ja vastuullisia tapoja yhdistää drone-lennot sujuvasti infrastruktuuriin ja arkeen. Tämä hanke koskee vain paikallisten viranomaisten käyttötapauksia. Tällä innovaatiolla on lupaus säästää aikaa, parantaa tehokkuutta ja vähentää kustannuksia.

Yleinen hyväksyntä on avain kasvuun

Kansalaisten hyväksyntä on välttämätöntä minkä tahansa teknologian integroimiseksi jokapäiväiseen elämään. Siksi Helsinki, Tukholma, Hampuri, Tartto, Riika ja Gdansk mittaavat yleistä suhtautumista UAM:iin. Droonien ja muiden UAM-teknologioiden yhteiskunnallinen hyväksyntä ratkaisee yhteisön tuen ilma-ajoneuvojen integroimiselle kaupunkeihin ja liikennejärjestelmiin. Tutkimusten tuloksia käytetään kaupungeissa UAM-politiikan muokkaamiseen.

”Kyselyt auttavat kaupungin lisäksi myös yrityksiä arvioimaan, millaisia ​​drone-palveluita kannattaa toteuttaa. Asukkaiden hyväksyntä teknologialle on menestyvän liiketoiminnan kannalta ratkaisevaa”, sanoo Business Helsingin innovaatiopalveluiden tiimipäällikkö Kimmo Heinonen.

– Jotta tämä kasvu toteutuisi, kaupunkilaisten tarpeet ja huolenaiheet on otettava vakavasti, Heinonen jatkaa.

Hyväksymiskyselyssä mitataan asenteita UAM-teknologioihin ottaen huomioon sellaiset tekijät kuin ympäristövaikutukset, turvallisuus, yksityisyys, visuaalisuus ja melu, luottamus teknologiaan ja viranomaisiin sekä koettu hyöty. Näiden tietojen avulla viranomaiset voivat mitata sosiaalista hyväksyntää, arvioida yleistä UAM-hyväksyntää ja arvioida tiettyjen drone-palvelun käyttötapausten hyväksyttävyyttä. Toukokuun 2024 alkuun mennessä kerätyt vastaukset analysoidaan ja tulokset julkaistaan ​​kesän jälkeen.

CITYAM 

Hyväksymiskysely on yksi CITYAM-hankkeen rakennuspalikoista, ja sen on kehittänyt Tallinnan teknillinen yliopisto yhteistyössä kaikkien kolmentoista hankekumppanin kanssa. Se otetaan käyttöön keväällä 2024, ja toinen käyttöönotto on suunniteltu syksyllä. Muita CITYAMin painopistealueita ovat laskeutumispaikan paikannussuunnittelu, UAM-strategian kehittäminen sekä paikallisten viranomaisten suorittama monenlaisten drone-käyttötapausten pilotointi.