TIP-Trailer services

YLE uutisoi tänään 7.10.2019 Malmin lentoaseman tilanteesta. Kentän rakentaminen asuntoalueeksi alkaa kahden vuoden päästä, vuonna 2022. Helsinki häätää lentotoiminnan vuoden 2019 päättyessä.

Suomen yksityisten lentokoulujen oppilaista puolet koulutetaan Malmilla. Lisäksi ilmailukerhot kouluttavat Malmilla saman määrän oppilaita, joista monet jatkavat myös ilmailuammattiin.

Kaudella 2018-2019 Malmin lentokenttää on käyttänyt yli 500 eri lentokonetta. Lentokenttä on ainoa pienkoneiden väylä pääkaupunkiseudulle. Kaupallisten lentokoulujen runsaan 30 ilma-aluksen lisäksi Malmin lentokentältä on jäämässä kodittomiksi kouluttavien ilmailukerhojen noin 15 lentokonetta ja runsaat 50 yritysten ja yksityisten omistamaa ilma-alusta. Vuonna 2019 kentälle on lunastettu 104 laskeutumiskausikorttia Malmia vakituisesti kotikenttänään pitäville koneille. Lisäksi 10-20 Malmin konetta lentää kertamaksullisesti.

Ainoa todellinen vaihtoehto Malmin lentokentälle Helsingin seudulla on Helsinki-Vantaan lentoasema. Eduskunnan asettaman lausuman mukaisesti hallituksen on taattava yleisilmailun toimintamahdollisuudet Helsingin seudulla, joten tässä vaiheessa asia on ratkaistava joko omistajaohjauksen kautta Helsinki-Vantaalle tai valtion ja Helsingin kaupungin pikaisten neuvottelujen kautta niin, että Malmin toiminta jatkuu kunnes asia on ratkaistu.

Helsingin kaupunki suunnittelee estävänsä lentotoiminnan vuodenvaihteessa, vaikka sekä asemakaavan että asuntorakentamissuunnitelmien puolesta lentotoiminta olisi mahdollista vielä useita vuosia häiritsemättä kaupungin suunnittelmia tai linjauksia. Syy kiireeseen on todennäköisesti poliittinen. Kuntavaalit ovat jo runsaan vuoden kuluttua. Uusi valtuusto saattaisi muuttaa nykylinjausta.

Helsingin kaupunki ei ole aiemmin kokenut ilmailuliiketoimintaa merkittäväksi kaupungille, mutta on perustamassa uutta helikopteritukikohtaa noin kilometrin päähän nykyisestä Malmin lentokentästä. Kiinteäsiipisten ilma-alusten toiminnalle ei ole suunniteltu tai toteutettu vaihtoehtoja.