MAN - Vaihtoautot

Ruotsissa yksitinen rautatierahteja suorittava Hector Rail on taas hankkinut viisi uutta veturia. Huolimatta Ruotsin valtionrautateiden raudanlujasta kilpailuotteesta Hector Rail on onnistunut laajentamaan toimintaansa Ruotsista Tanskaan ja Saksaan. Seuraavassa Hector Railin tiedote asiasta. Kesälomien pysäyttämässä Suomessa pyydämme luottamaan Googlen käännöspalveluun asiassa.

Hector Rail investerar i fem nya Siemens Vectron-lok med option på ytterligare 15 lok.

Hector Rail har skrivit ett avtal med Siemens om leverans av fem stycken helt nya lok av sk Vectron-typ. Loken är elektriska, avsedda för den skandinaviska marknaden och utrustade med sk ”extra-mile-funktion”. Detta innebär att loken har en dieselmotor installerad samt att de är utrustade med radiostyrning. Detta gör effektiv växling in och ut ur terminaler möjlig utan att ha tillgång till ett separat växlingslok. Avtalet innebär möjlighet att köpa ytterligare 15 lok fram till 2021.

De nya loken är vid leverans utrustade med järnvägens nya säkerhetssystem ETCS. Två lok är redan tillverkade och kommer att levereras under 2016. Dessa två lok är utrustade med befintligt säkerhetssystem och utan extra-mile-funktion. Resterande lok levereras 2017.

Avtalet innebär möjlighet att utveckla flottan upp till 20 lok. Här finns möjlighet att också beställa loken i ett mer internationellt utförande som innebär att de kan trafikera Sverige, Danmark och Tyskland.