MAN - Vaihtoautot

Ajolinja-lehti kysyi, miten hallitus auttaa kuljetusyrityksiä

Ajolinja-lehden päätoimittaja Jouni Hievanen kysyi hallituksen koronatilannekatsauksessa 3.4.2020, miten hallitus aikoo tukea kooltaan pieniä, mutta suurten investointien rasittamia kuljetusyrityksiä. Katso videolta elinkeinoministeri Mika Lintilän antama vastaus. Videolinkki löytyy tämän uutisen lopusta. 

Kuljetuslan ammattilehden päätoimittajana Hievanen tiesi kertoa, että suurin osa suomalaisista kuljetusyrityksistä on muutaman henkilön kokoisia. Raskaiden ajoneuvojen hinnat ovat korkeita, uuden yhdistelmän kohdalla jopa 300-400 000 euroa.

Yrityksen lainojen vakuutena saattaa olla arvokasta omaisuutta yrittäjän omakotitaloa myöten. Hievanen kysyi, mitä ohjeita hallitus antaa kuljetusyrityksille. 

Elinkeinoministeri tuntee kuljetusalaa

Ajolinjan kysymykseen vastasi elinkeinoministeri Mika Lintilä. Lintilä tunsi tosiseikan, että kuljetusalan investoinnit ovat kokoluokaltaan erittäin suuria. Tästä johtuen kuljetussektori on ministerin mukaan erityisissä vaikeuksissa. 

Lintilän mukaan kaikista koronaviruksen vaikutuksia kokevista yrityksistä kuljetussektorin yritykset ovat vaikeimmissa ongelmissa. Kriisin alussa kärsijöinä erottuivat
mm. matkailu ja ravintolat. Maalis-huhtikuun vaihteessa oli tullut selväksi, että taloudelliset vaikeudet koskevat kaikkia toimialoja.  

Ensimmäisenä ohjeena Lintilä kehotti vaikeuksiin joutuneita kuljetusyrityksiä ottamaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa yhteyttä omaan pankkiin. Hänen mukaan pankeilla on verrattain hyvä tietämys, mitä avustuksia ja lainoja kuljetussektorin yritysten on mahdollista saada. Neuvottelut pankissa laina-aikojen jatkamisesta ja mahdollisista avustuksista on syytä aloittaa heti tarpeen tullen. 

Hallituksessa on käyty keskusteluja siitä, miten käytännössä tyhjillä linja-autoilla velvoiteliikennetä ajava bussiliikenne selviää. Lintilän mukaan hallitus on tehnyt joitain valmisteluja, mutta hän ei tarkentanut vastaustaan.

Rahaa ja tukea ei luvattu

Ministeri Lintilä kertoi hallituksen valmistelleen erinäisiä asioita, mutta kuljetusalan hyväksi annetusta konkreettisesta tuesta hän ei puhunut. Vastuun siirtäminen taloudellisista vaikeuksista selviämisestä pankeille ja lainojen uudelleenneuvotteluihin ohjaaminen tuntuvat vähäiseltä lohdulta. Ministerin vastauksesta kävi ilmi, että hallitus ei ainakaan tällä hetkellä nosta kuljetusalaa esim. matkailualan tavoin koronaviruksen luomasta kriisistä erityisesti kärsiväksi toimialaksi. 

Ajolinja-lehden kysymys ja ministerin vastaus TV:ssä

Katso päätoimitaja Jouni Hievasen kysymys ja elinkeinoministeri Mika Lintilän vastaus Yle Areenasta. Video käynnistyy automaattisesti oikeasta kohdasta.