MAN - Vaihtoautot

Gasum avaa toukokuussa 2019 Ouluun kaksi uutta tankkausasemaa, joista tulee Gasumin pohjoisimmat tankkausasemat. Asemien osoitteet ovat Tyrnäväntie 4 Limingantullissa ja Terminaalitie 1 Äimärautiolla. Tyrnäväntien asema palvelee kevyttä kalustoa, kuten henkilö- ja jäteautoja, kun taas Terminaalintien kaasutankkausasema tarjoaa raskaille ajoneuvoille nestemäistä maa- ja biokaasua. Biokaasu toteuttaa kiertotaloutta parhaimmillaan, sillä sitä voidaan sekä tuottaa paikallisesta jätteestä että hyödyntää paikallisesti muun muassa polttoaineena tai teollisuuden energianlähteenä.

Gasumin pohjoisin tankkausasema on tähän saakka sijainnut Jyväskylässä. Ouluun avattavat uudet asemat palvelevat sekä henkilöliikennettä että raskasta liikennettä, ja niiltä voi tankata joko maakaasua tai kotimaista, uusiutuvaa biokaasua. Uusien asemien myötä Gasumin asemaverkosto palvelee etelästä pohjoiseen raskaan kaluston runkoliikennettä.

”Tankkausasemaverkoston täytyy laajentua voimakkaasti, jotta suomalaisesta liikenteestä voidaan rakentaa asteittain puhtaampaa ja hiilineutraalimpaa. Pohjois-Suomeen on jo pitkään odotettu tankkausasemia, ja Oulun kaksi asemaa vastaavat kaasun kasvavaan kysyntään sekä raskaassa että henkilöliikenteessä. Raskas liikenne voi jatkossa tankata nesteytettyä maa- tai biokaasua etelästä pohjoiseen”, kertoo Markus Kaarlela, Gasumin liikenteen liiketoiminnan kehityspäällikkö.

Biokaasu on kotimainen, uusiutuva polttoaine, jota valmistetaan biojätteestä, jätevesilietteistä, lannasta ja teollisuuden orgaanisista sivuvirroista. Lisäksi raaka-aineissa olevat ravinteet saadaan hyötykäyttöön kierrätysravinteina ja lannoitteina. Uudet Gasumin tankkausasemat mahdollistavat paikallisen kaasuekosysteemin rakentamisen Ouluun. Biokaasua voidaan käyttää paikallisesti paitsi liikenteen polttoaineena myös teollisuuden ja kotitalouksien energianlähteenä.

Gasumin Oulun biokaasutuotantolaitos käsittelee puhdistamolietteitä, elintarviketeollisuuden sivuvirtoja sekä erilliskerättyä ja pakkauksellisia biojätteitä, joita varten laitoksella on oma esikäsittelylinja. Laitokselta saatava biokaasu myydään nyt osittain alueen jätehuoltoyhtiön paikalliseen kaasuverkkoon ja tankkausasemaan. Tulevaisuudessa valtaosa tuotetusta biokaasusta toimitetaan Gasumin tankkausasemille.

”Oulun uudet tankkausasemat tulevat tarjoamaan Oulun alueen jätteistä paikallisesti tuotettua biokaasua. Gasum rakentaa parhaillaan Oulun biokaasulaitokselle kaasun puhdistus- ja paineistuslaitteistoa, jonka avulla kaikki tuotettu biokaasu voidaan toimittaa alueen liikenteen tarpeisiin. Tämä on erinomainen esimerkki paikallisesta kaasuekosysteemistä, joka noudattaa kiertotalouden periaatteita. Tällaisia paikallisia ekosysteemejä löytyy Oulun lisäksi Lahdesta, Riihimäeltä ja Turusta. Jos koko kaupungin liikenne siirtyisi käyttämään paikallisesti tuotettua biokaasua, sen hiilidioksidipäästöt vähenisivät 80–90 prosenttia eikä lähipäästöjä syntyisi juuri lainkaan”, kertoo Ari Suomilammi, johtaja, Circular Economy Finland, Gasum.