MAN - Vaihtoautot

Vuosi 2023 näyttäytyi Fintrafficin meriliikenteenohjaukselle varsin vilkkaana vuotena: Estimme meriliikennekeskuksista vuoden aikana 13 mahdollista karilleajoa, avustimme aluksia navigoinnissa sekä ehkäisimme läheltä piti -tilanteita kehittymästä onnettomuuksiksi. Tämä käy ilmi juuri valmistuneesta Fintrafficin meriliikenteenohjauksen poikkeamien vuosiraportista. 

Vuonna 2023 alusliikenne Suomen rannikolla, sen läheisyydessä olevilla kansainvälisillä merialueilla sekä Saimaan syväväylällä sujui pääosin turvallisesti. Fintrafficin meriliikennekeskuksista tiedotettiin aluksille muusta liikenteestä ja alusten kulkuun vaikuttavista seikoista, kuten sää- ja jääolosuhteista sekä turvalaitevioista. Lisäksi meriliikennekeskukset ohjasivat liikennettä sekä ylläpitivät turvallisuusradiotoimintaa.  

”Huolehdimme meriliikennekeskuksissamme alusliikenteen, kuten rahtialusten ja matkustajalaivojen turvallisesta kulusta ympäri vuorokauden, vuoden kaikkina päivinä. Viime vuonna estimme kaikkiaan 13 alusten mahdollista karilleajoa. Kaikissa näissä oli kyse tilanteesta, jossa alus oli suuntaamassa kohti matalikkoa, mutta muutti kurssiaan yhteydenotostamme. Annoimme lisäksi viisi kertaa navigointiapua, jolla varmistettiin alusten turvallista kulkua”, kertoo Fintrafficin meriliikenteenohjauksesta operatiivinen johtaja Sari Talja

Vaaratilanteiden lisäksi Fintrafficin meriliikennekeskuksissa kirjattiin lähes 600 muuta alusliikenteen poikkeamaa Suomen rannikolta, sen läheisyydessä olevilta kansainvälisiltä merialueilta sekä Saimaan syväväylältä. Poikkeamatilastoissa korostuivat muun muassa kone- ja tekniset viat sekä rikkomukset reittijakojärjestelmissä. Myös haastavat sää- ja jääolosuhteet näkyivät tilastoissa.  

Jatkuvaa kehitystyötä entistäkin turvallisemman alusliikenteen eteen 

Fintrafficin meriliikenteenohjauksen kaiken tekemisen keskiössä on meriliikenteen turvallisuuden ja sujuvuuden varmistaminen. Suomessa otettiin edelläkävijämaana käyttöön viime vuonna muun muassa alusliikenteen uusi Master’s Guide -palvelu, joka tarjoaa maamme satamiin saapuville aluksille ja muille sidosryhmille kootusti kaikki alusliikenteen tärkeät erityisohjeistukset.  

"Fintrafficin meriliikenteenohjauksen kehittämisen ytimen muodostaa alusliikenteen turvallisuuden ja sujuvuuden mahdollistava teknologinen kehitystyö. Kehitystyötä tehdään etenkin ydinpalveluissa liikenteen ohjauksessa, jonka lisäksi kehitämme tiedonvaihtoalustoja sekä tieto- ja tilannekuvapalveluita. Master’s Guide -palvelu on tästä oiva esimerkki, sillä se parantaa alusten reittisuunnittelua ja tilannetietoisuutta sekä tukee meriliikenteen toimijoiden viestintää ja turvallista liikennettä VTS-alueillamme", kertoo Fintrafficin meriliikenteenohjauksen toimitusjohtaja Rami Metsäpelto

Fintrafficin meriliikenteenohjaus varmistaa meriväylillämme ulkomaankaupan ja kotimaan vesiliikenteen häiriöttömän toiminnan. Fintrafficin meriliikennekeskuksissa huolehditaan 24/7/365, että alusliikenne on turvallista, sujuvaa ja häiriötöntä. Kehitämme alusliikennepalvelun lisäksi meriliikenteen tiedonvaihtoalustoja, älykkäitä tietopalveluita ja tilannekuvaa.