MAN - Vaihtoautot

Data for Road Safety -ekosysteemi mahdollistaa 3.7.2024 alkaen Suomen maanteiltä entistä kattavammat tilannetiedot: Data for Road Safetyyn kuuluvat autovalmistajat ja muut toimijat voivat jatkossa jakaa Fintrafficin liikennetiedotteita autojen omissa navigaatiojärjestelmissä POST Luxembourgin kautta.

POST Luxembourgilla on keskeinen asema liikenneturvallisuusaloitteiden edistämisessä eri puolilla Eurooppaa. Se tarjoaa teknisen kehyksen, joka tukee useista eri lähteistä peräisin olevien tietojen yhdistämistä sekä tuottaa liikennetietoja. Ekosysteemi pääsee myös hyödyntämään massadata-analyysien potentiaalia, ja eri alojen asiantuntijat pystyvät keräämään arvokasta tietoa tehokkaille liikenneturvallisuusstrategioille.

Fintraffic vauhdittaa avoimen datan ja palveluidensa avulla liikenne- ja logistiikka-alaa kehittämään liikenteestä entistä turvallisempaa, sujuvampaa ja ympäristöystävällisempää.

“Euroopan laajuisessa Data for Road Safety -yhteistyössä olemme päässeet tiiviissä yhteistyössä alan eri toimijoiden kanssa miettimään parhaita käytänteitä turvallisuutta edistävän liikennedatan hyödyntämiseksi maantieliikenteessä. Tuottamamme liikennetiedotteet ovatkin tässä yhteistyössä meille luonnollinen avaus, jolla lähdemme turvallisuusperusteista dataa ekosysteemissä nyt tarjoamaan”, taustoittaa Fintrafficin tieliikenteenohjauksen toimitusjohtaja Aapo Anderson.

Digitalisaatio ja jatkuvasti lisääntyvä liikennedata tarjoavat jatkuvasti uusia mahdollisuuksia kehittää liikenteen infran ja ajoneuvojen sekä liikkujien välistä tiedonsiirtoa.

”Data for Road Safety -ekosysteemissä teemme jatkuvaa kehitystyötä sen eteen, että saamme liikenteestä ja havaintolaitteista kerätyn tiedon palvelemaan entistäkin turvallisempaa maantieliikennettä. Nyt alkanut tiedonvälitys mahdollistaa liikenne-, häiriö- ja kelitilanteiden välityksen suoraan autojen infotainment-järjestelmiin, jotta autoilijat saavat entistä kattavampaa ajantasaista tietoa suoraan tien päältä. Fintrafficin Digitie -hankkeen toisessa vaiheessa voimme ensi vuonna myös vastaanottaa viestejä ajoneuvoista, jolloin meillä on mahdollisuus hyödyntää ajoneuvovalmistajien lähes reaaliaikaista tietoa maatieverkolta liikenteenohjauksen ja liikenteen dataekosysteemin käyttöön”, jatkaa Aapo Anderson.