MAN - Vaihtoautot

IRU ja kumppanit kehottavat EU:ta tukemaan joukkoliikennettä taloudellisten, sosiaalisten ja kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi.

Avoimessa kirjeessä IRU – yhdessä Euroopan pääkaupunkiseutujen liikenneviranomaisten, Euroopan matkustajaliikenneoperaattoreiden, Eurocitiesin, POLISin ja Kansainvälisen joukkoliikennejärjestön kanssa – pyytää Euroopan komissiota, neuvostoa ja Euroopan parlamenttia tarjoamaan vahvaa poliittista ja taloudellista tukea julkiselle liikenteelle.

Pandemian asettamista haasteista huolimatta joukkoliikennesektori jatkaa laadukkaiden ja turvallisten palvelujen tarjoamista sekä edistystä kohti päästötöntä liikkuvuutta ja parempia asiakaskokemuksia. Alan uusien teknologioiden ja infrastruktuurin käyttökustannukset kasvavat kuitenkin työvoimapulan vuoksi.

IRU:n Raluca Marian sanoi: "Joukkoliikenteen merkitys on kiistaton. Julkinen liikenne on välttämätöntä EU:n kansalaisten, yritysten, yhteisöjen ja talouksien elämän ja vaurauden kannalta. Se muodostaa jokaisen kukoistavan yhteisön selkärangan."

”Julkinen liikenne on avainasemassa ihmisten siirtämisessä yksityisestä liikkumisesta joukkoliikenteeseen, mikä edistää hiilidioksidipäästöjen vähentämistavoitteita. Sen vaikutusta voidaan entisestään tehostaa tukemalla päästöttömien ajoneuvojen hankintaa. EU:n ja jäsenvaltioiden olisi rahoitettava riittävästi uusia teknologioita, mukaan lukien päästöttömiä ajoneuvoja, sekä infrastruktuuri- ja verkkohankkeita. Meidän on suojeltava joukkoliikennettä EU:ssa ja varmistettava, että tulevat sukupolvet voivat jatkossakin hyötyä ja luottaa siihen", hän lisäsi.

Kaudella 2024–2029 nämä kuusi organisaatiota korostavat tarvetta keskittyä ja tukea paikallista joukkoliikennettä EU:n taloudellisten, sosiaalisten ja kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi. He väittävät, että julkisen liikenteen välttämätön rooli kestävän kaupunkiliikenteen muotoilussa ansaitsee erityistä huomiota seuraavalla vaalikaudella.

Kirjeessä ehdotetaan useita aloitteita, mukaan lukien julkisen liikenteen strategisen merkityksen tunnustaminen; julkista liikennettä koskevan EU:n julistuksen julkaiseminen; EU:n toimielinten ja paikallisten sidosryhmien välisen koordinoinnin tehostaminen; ja riittävän rahoituksen tarjoaminen uusille teknologioille ja infrastruktuurille.

Joukkoliikenne kuljettaa vuosittain yli 50 miljardia matkustajaa, ja se on kestävin, tehokkain ja osallistavin joukkoliikennevaihtoehto, joka tarjoaa kansalaisille pääsyn tärkeisiin palveluihin, kuten työpaikkoihin, koulutukseen, hoitoon ja kulttuuriin.